Råd og jura

Lønnen skal være højere end minimumslønnen

Arkivfoto: Anita Corpas

Minimumslønnen i Arkitektoverenskomsten er kun et sikkerhedsnet. Alle skal have en højere samlet løn.

Af Tine Trabolt

Får du ikke mere end den minimumsløn, der er aftalt i overenskomsten mellem Dansk Industri og Forbundet Arkitekter og Designere, så er det et brud på overenskomsten. Dette også selvom den ansatte stiger et lønbånd. Minimumslønningerne er kun et sikkerhedsnet.

 Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Der skal noget helt særligt til for, at det ikke er overenskomstbrud, hvis man kun får en løn svarende til minimumslønningerne.

Kontakt forbundet 
Vi opfordrer alle til at kontakte forbundet, hvis du kun får en løn svarende til de nye minimumslønninger.

Forbundet oplever ofte, at medlemmerne kontakter os for rådgivning i forbindelse med lønforhandling. Men vi hører ikke hvad resultatet blev. Det betyder, at vi ikke har det fulde billede af, hvordan det går med lønforhandlingerne.

Vi opfordrer derfor medlemmerne til at give os en tilbagemelding, også når det er gået godt.

Reglerne for minimallønningerne 

Det følger af overenskomstens § 3, stk.1

– at lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.
– At minimallønnen i lønbånd 1 alene afspejler det, den ansatte kan præstere som nyuddannet helt uden erfaring.
– At minimallønnen i øvrige lønbånd afspejler alene den kunnen, den ansatte har i kraft af det antal års erfaring, den ansatte har opnået ved beskæftigelse inden for sit fag, men ikke den ansattes supplerende kompetencer, opgavevaretagelse og ansvar.
– Den ansattes løn forventes derfor at overstige minimallønnen, medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende.
– Den ansatte har krav på en årlig lønforhandling.