Nyhed

Forbundets TR-folk samlet til seminar

Over 60 tillidsfolk fra både den offentlige og private sektor samlet til seminar på Musholm. Foto: Bo Billeskov Grünberger.

For første gang i forbundets historie var tillidsfolk fra både det offentlige og private område samlet til det årlige TR-seminar på Musholm ved Korsør.

KLIK PÅ FOTO for at se billeder fra TR-Seminaret

Af Anita Corpas
Fotos: Bo Billeskov Grünberg

Tillidsfolk fra henholdsvis 23 tegnestuer, 19 kommuner, staten, styrelse og en region var sat stævne med det formål at lære af hinanden.

I jobbet som tillidsrepræsentant på det offentlige område indgår rollen som forhandler af løn for deres kolleger. En forhandlingsevne som tillidsfolk på de private tegnestuer kan have gavn af at lære af.

Modsat har tillidsfolk på tegnestuerne ofte et lidt friskere gå-på-mod, som de offentlige tillidsfolk måske kan lære af.

Hvad er god løn?

Eftermiddagen bød blandt andet på debat om løn, hvor arbejdsgiversiden var repræsenteret af Tina Munch, advokat i Dansk Industri og Mette Seiding, Jobmanager hos Arkitema.

De sad overfor medarbejdersiden repræsenteret af Sabina Happel, TR hos Sweco Architects, Janne Christensen, TR-suppleant Erhvervsstyrelsen, Jan Ove Pedersen, TR og Projektleder Esbjerg Kommune. og Peter Toftsø, formand for Forbundet Arkitekter og Designere

Panelet diskuterede blandt andet emner som; hvad er god løn, TR-udfordringen ved at skabe lige løn for lige arbejde, og hvordan man skaber åbenhed om lønniveauet på arbejdspladsen.

En vis uenighed opstod om hvorvidt MUS og lønforhandling er samtaler, der bør tages hver for sig eller sammen.
Fra arbejdsgiversiden lød der en opfordring til at slå samtalerne sammen, hvilket forbundsformanden dog afviste.

– Man skal bruge sin MUS fornuftigt og ikke samtidig med lønforhandlignen, sagde Peter Toftsø og konkluderede;

– Ved MUS taler man kvalitet, for når man opnår bedre kvalifikationer og bliver bedre, så kommer lønnen af sig selv.

Peter Toftsø fremhævede desuden, at det er mindst lige så vigtigt, at virksomheden har en lønpolitik, der hænger sammen og har en retning.

Efterlyser åbenhed om løn

Flere tillidsfolk efterlyste desuden større åbenhed om lønniveauet. Sabina Happel, tillidsrepræsentant hos Sweco Architects opfordrede tillidsfolk til at hjælpe hinanden.

– Lønforhandling sker ikke kun én gang om året men kan foregå hele året.  Og jo mindre en rutineret ledelse er, des større rum for medarbejderne at lytte til hinandens erfaringer, sagde Sabina Happel.

Mette Seiding, Jobmanager hos Arkitema var enig i behovet for åbenhed og pegede på, at et godt sted at starte for langsomt at arbejde sig frem mod åbenhed, var at tale om konkret sagsøkonomi.

Tag jer sammen

I forhold til udfordringen med at få mere i løn på arbejdspladserne afslørede Tina Munch, advokat i Dansk Industri, at lønstigninger absolut drøftes meget på arbejdsgiversiden.

– Hånden på hjertet kan jeg sagtens se udfordringen med at forhandle løn.

– Men jeg er også nødt til at sige, at I må selv kræve jeres ret, sagde Tina Munch og leverede eftermiddagens wake-up call.

– Jeg er frustreret på jeres vegne over, at I har så svært ved at komme til forhandlingsbordet. Jeres rolle som TR er vigtigt. I skal som TR træde i karakter, så ta’ jer sammen, fastslog Tina Munch.