Nyhed

Opholdskravet er nu vedtaget ved lov

Med 53 stemmer for og 52 imod blev opholdskravet for retten til dagpenge vedtaget efter mange måneders massiv kritik.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Som ventet blev opholdskravet for retten til dagpenge den 20. december vedtaget efter mange måneders massiv kritik. Regeringspartierne (V, LA, K) og Dansk Folkeparti stemte for og samtlige oppositionspartier stemte imod.

FAOD ser opholdskravet som et benspænd for arkitekter og designeres muligheder for at udnytte deres internationale styrkeposition og bidrage til at skabe de løsninger, verden efterspørger. Sammen med Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder opfordrede vi i et fælles brev Beskæftigelsesministeren til at droppe opholdskravet. Og sammen med Akademikernes Centralorganisation, a-kasserne og øvrige fagforbund forsøgte vi til det sidste at belyse de mange negative konsekvenser loven vil få.

– Vi investerer i viden men begrænser samtidig mulighederne for at bruge den viden. Det virker dybt kontraproduktivt og simpelthen som dårligt købmandskab. Tværtimod burde vi investere i at få vores viden og kreative kompetencer ud i verden – skabe vækst og være med til at løse de opgaver, som verden har brug for,” siger FAODs formand Peter Toftsø.

Lovforslaget blev ændret i sidste øjeblik

Loven betyder, at du fremover skal have opholdt dig syv ud af de seneste 12 år inden for Europa, for at kunne modtage dagpenge. Lovforslaget lød oprindeligt på syv ud af otte år, men regeringen valgte kort inden den endelige afstemning at lempe lovkravet en smule.

Det betyder at man vil kunne arbejde i op til fem år, fremfor kun en enkelt år, uden for Europa og stadig have ret til dagpenge.

Læs mere om det nye opholdskrav.