OK-18

Nyt om lockout i staten

Stor set alle medarbejdere i staten er varslet lockout. Kontakt FAOD hvis din arbejdsgiver mener, du er undtaget fra strejke og hold øje med hjemmesiden.

Forbundet Arkitekter og Designere har fredag modtaget et omfattende lockoutvarsel fra den statslige arbejdsgiver Moderniseringstyrelsen.

Varslet omfatter stort set alle medarbejdere i staten, som Innovationsminister Sophie Løhde også sagde på pressemødet onsdag. 

Der er dog en række områder, der er undtaget fra lockout, og Akademikerne (AC) overvejer i fællesskab, hvordan organisationerne stiller sig til varslet.

Det er derfor endnu ikke muligt præcist at sige hvilke områder, der er undtaget fra konflikten. Udgangspunktet er dog fortsat, at Innovationsministeren med sit lockoutvarsel reelt lukker stort set alle statslige arbejdspladser ned hvis lockouten træder i kraft 10. april.

Er du undtaget fra strejke? 

Hvis din arbejdsgiver meddeler dig, at du er undtaget fra strejke og lockout skal du straks kontakte FAOD på faod@faod.dk  

Hold øje med hjemmesiden  

Forbundet Arkitekter og Designere får mange spørgsmål om konflikt og konfliktstøtte.  

FAOD vil løbende orientere alle berørte medlemmer, og vi opdaterer løbende konfliktvejledingen. Hold øje med hjemmesiden. 

Forbundet holder møder for tillidsrepræsentanterne i Aarhus onsdag den 14. marts fra 14-16 og i København den 15. marts fra 15-17.

Derudover vil der lokalt blive holdt møder på arbejdspladserne, kontakt AC-tillidsrepræsentanten for information.  

Læs også: 

Lockout for størstedelen af ansatte i staten