OK-18

Nyt om lockout i kommuner og regioner

Kommunerne har udmeldt en omfattende lockout, der ser ud til at ramme de fleste medlemmer. Regioner har også udmeldt en større lockout, men har undtaget store grupper af arkitekter og designere.

De Kommunale arbejdsgivere (KL) udsendte mandag et omfattende lockoutvarsel, der rammer arkitekter og designere i kommunerne bredt. 

De regionale arbejdsgivere (RLTN) udsendte også mandag et omfattende lockoutvarsel på hospitalsområdet. Det er generelt og berør hele området, men her har arbejdsgiverne undtaget flere områder. Mange af forbundets regionale medlemmer, der er ansat i byggeorganisationer og lignende er tilsynelanden undtaget på det regionale område.

Forbundet Arkitekter og Designere er i gang med at undersøge lockoutvarslerne og omfanget i fællesskab med Akademikerne (AC). Det er derfor endnu for tidligt præcist at sige, hvem der bliver berørt af varslerne. Du skal derfor følge med på hjemmesiden.

Lockouten vil træde i kraft 10. april., hvis den ikke forinden bliver udsat eller man har opnået et forlig.

Er du undtaget fra lockout ?
Er du udtaget til strejke i kommuner og regioner, vil du fortsat være omfattet af strejke, selvom arbejdsgiver undtager dig fra lockout. 

Varslet i kommunerne kan ses på KL’s hjemmeside

Varslet i regioner kan ses på RLTN’s hjemmeside

Hold øje med hjemmesiden
Forbundet Arkitekter og Designere får mange spørgsmål om konflikt og konfliktstøtte.

FAOD vil løbende orientere alle berørte medlemmer, og vi opdaterer løbende konfliktvejleding.

Forbundet holder møder for tillidsrepræsentanterne i Aarhus onsdag 14. marts fra 14-16 og i København torsdag 15. marts fra 15-17.

Derudover vil der lokalt blive holdt møder på arbejdspladserne, kontakt AC-tillidsrepræsentanten for information.