Nyhed

Ny hjælpepakke til selvstændige og små virksomheder

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

Et samlet folketing præsenterede i dag en hjælpepakke til selvstændige, freelancere og små erhvervsdrivende, der giver midlertidig kompensation til dem, der oplever tab pga. coronavirus.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Finansminister Nicolai Wammen og samtlige partiledere præsenterede i dag på et pressemøde en hjælpepakke til selvstændige, freelancere og små erhvervsdrivende.

Hjælpepakken indeholder bl.a. kompensation for tab i omsætning og i nogle tilfælde kompensation af dele af virksomhedens faste udgifter.

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

For selvstændige og virksomheder med op til 10 ansatte gælder hjælpepakken dem, der står til at miste mere end 30 procent af omsætningen pga. coronavirus. De vil midlertidigt kunne få kompensation fra staten på op til 75 procent af deres omsætningstab, dog max. 23.000 kr. om måneden.

Ordningen vil foreløbig gælde i 3 måneder for perioden 9. marts til 9. juni.

Også freelancere og selvstændige uden CVR-nummer, der forventer et tab i B-indkomst på mere end 30 procent i perioden 9. marts til 9. juni,som følge af coronavirus, kan få dækket op til 75 procent af tabet. Maksimalt op til 23.000 kr. pr. måned.

Der er ikke tale om et lån, pengene er en håndsrækning til de selvstændige og de små virksomheder og skal ikke betales tilbage. Der skal dog betales skat af pengene.

Opdatering 30.marts 2020:
For at søge om kompensation skal man have haft en omsætning eller B-indkomst på min. 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned med udgangspunkt i de seneste 12 måneder før 1. marts 2020. (i aftalens første udkast var beløbet 15.000 kr., men det blev sænket i løbet af forhandlingerne)

Læs mere om beløbsgrænsen, og hvornår man forventes at kunne ansøge her.

Kompensation for virksomheders faste udgifter

I hjælpepakken bliver der lagt op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang på grund af corona virusen.

I udspillet lægger man op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som er påbudt at holde fuldt lukket (restauranter, frisører m.v.), vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Gælder i perioden 9. marts til 9. juni.

Desuden bliver der tilbudt statsgaranterede låneordninger for både store, mellemstore og små virksomheder.

Finansminister: ‘vi er parate til at gøre, hvad der skal til’

Hele hjælpepakken forventes at komme til at koste op til 100 mia kr., men finansministeren sagde på pressemødet, at der ikke er noget loft, de er parate til at gøre, ‘hvad der skal til’.

Aftalen skal nu udformes i en lovtekst og vedtages i Folketinget snarest. Det er derfor for tidligt for os at svare på konkrete spørgsmål i relation til hjælpepakken.

Vi følger naturligvis udviklingen og bringer nyt, så snart vi kender lovens endelige udformning.

 

Hold dig løbende opdateret på virksomhed.dk