Nyhed

Ny ansvarsforsikring for selvstændige designere

Arkivfoto: Ulrik Jantzen.

FAOD tilbyder nu en fordelagtig ansvarsforsikring til selvstændige designere og arkitekter, der udelukkende arbejder med design. Forsikringen sikrer dig mod erstatningskrav, der vil kunne vælte din økonomi.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Som medlem af FAOD kan du nu tegne en forsikring, der dækker dit ansvar som designer i egen virksomhed. FAOD har i samarbejde med Forsikringsmæglerfirmaet RTM A/S, etableret en ny selvstændig designforsikring, som er specifikt rettet mod designere og arkitekter, der alene arbejder med design.

Som uddannet arkitekt og designer er du ansvarlig for det arbejde du udfører. Er du selvstændig eller har selvstændigt bierhverv, er det derfor vigtigt, at du tegner en erhvervsansvarsforsikring, så du ikke risikerer selv at skulle dække omkostningerne ved for eksempel fejl, du begår, som kommer til at koste din kunde penge, eller personskade, du er skyld i forbindelse med dit arbejde.

Erhvervsansvaret for designarbejde omfatter den rådgivning, som du typisk yder ved designopgaver, men dækker også fejl og undladelser i alle dele af processen f.eks. i tegningerne, materialevalg, når dit produkt skal gøres produktionsklart mv.

Selv små fejl kan være svimlende dyre

Forsikringen dækker for eksempel, hvis du bestiller maling i en forkert farvekode til en indretningsopgave, laver en målefejl eller anviser et forkert materialevalg, der medfører et økonomisk tab for din kunde.

Forsikringen dækker også personskader, hvis du i forbindelse med dit arbejde er skyld i, at en anden person kommer til skade. Det kan f.eks. være, at du under forberedelse af et produkt hos en producent er skyld i, at en medarbejder kommer til skade ved et uheld.

Forsikringen dækker både berettigede krav og uberettigede krav. Dvs. i en situation, hvor en anden part prøver at gøre dig ansvarlig for en skade eller et tab, der ikke er din fejl, dækker forsikringen også de omkostninger, der er forbundet med at tilbagevise det uberettigede krav.

Designforsikringen koster kun 2.995 kr. om året for virksomheder med 1-2 personer og en årlig omsætning på op til 750.000 kr.

Forsikringen dækker erstatningskrav op til 2,5 mio kr. pr. skade for rådgiveransvar, dog max 5 mio. kr. pr. år og 10 mio kr. for erhvervsansvar pr. skade/pr. år.

Virksomheder med højere omsætning end 750.000 kr./år, kontakt RTM for et tilbud.

Forsikringen dækker såvel personligt drevne enkeltmandsarkitektvirksomheder som selskaber.

OBS: Tillægsforsikring for dig, der selv producerer dit design

Designforsikringen dækker ikke produktansvar, der påhviler en som producent. Så hvis du selv står for produktionen eller sælger dine egne design som fysiske produkter, bør du tilkøbe en produktansvarsforsikring.

RTM kan hjælpe med at afdække dit forsikringsbehov og give dig et tilbud på en tillægsforsikring, der eksempelvis dækker produktansvar.

Læs mere om designforsikringen og se kontaktoplysninger på vores forsikringsmægler hos RTM.