Råd og jura

Nu starter overgangen til den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september. Planlæg allerede nu efterårsferie og juleferie. Arkivfoto.

Arbejdsgiver skal fra 1. september og et år frem indbetale feriepenge til ny feriefond. Du bliver ikke snydt for ferie, men planlæg allerede nu din ferie for næste år.

Af jurist Tine Trabolt

Sommerferien er slut for de fleste. Til gengæld har vi nu taget hul på overgangsperioden, hvor det nye feriesystem indfases frem til september næste år, hvor den nye ferielov træder i kraft.

Overgangsperioden betyder, at feriepengene fra 1. september i år til 1. september 2020 fryses inde i en fond. Du har derfor mindre ferie til rådighed i sommeren og efteråret 2020 og skal allerede nu planlægge din ferie for 2020.

Du bliver som arkitekt eller designer ikke stillet ringere med den nye ferielov. Især nye på arbejdsmarkedet får glæde af den nye lov, da de får mulighed for at holde ferie med løn meget tidligere. Fra 1. september 2020 optjenes og holdes ferien på samme tid og kaldes derfor ”samtidighedsferie”. Ferie optjent i oktober kan fx allerede holdes i november samme år.

Reglerne er ens uanset om du er privat eller offentlig ansat. De nye ferieregler vedrører kun den almindelige ferie på 5 uger. Reglerne for feriefridage, 6. ferieuge og særlige feriedag skal aftales separat i overenskomst eller forhandles med din arbejdsgiver.

Planlæg din ferie for 2020
Overgangsperioden betyder, at du ikke vil have 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020, som du plejer, når et nyt ferieår starter. Du vil fra 1. maj 2020 og indtil 1. september 2020 kun have cirka 3 ugers ferie (16,64 dage), som derfor er døbt ”miniferieåret”.

Hvis du allerede nu ved, at du i 2020 vil holde 4 ugers sommerferie, bør du overveje at gemme en uges ferie fra i år til næste år. Det samme gælder, hvis du gerne vil holde efterårsferie i 2020 og også holder 3 ugers sommerferie.

I bør på arbejdspladsen drøfte muligheden for forskudsferie med ledelsen, som kan være aktuelt for efterårs- og juleferien i 2020. Her kan du bruge tillidsrepræsentanten, hvis I har valgt en.

Du bliver ikke snydt for feriepenge

I den overgangsperiode på 12 måneder, vi nu har taget hul på, fryses de optjente feriepenge inde, indtil du når folkepensionsalderen. Det sker automatisk, og du skal ikke gøre noget.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, du har optjent til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil den dag, du forlader arbejdsmarkedet eller har ret til folkepension.

Feriepengene kan dog tidligst udbetales fra 1. oktober 2021, uanset om du når folkepensionsalderen eller du forlader arbejdsmarkedet inden.

Du bliver ikke snydt for feriedage

Fra den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, optjener du ligesom i dag 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde umiddelbart efter, du har optjent dem. Det svarer til 8,32 dage for resten af 2020. Sammenlagt med de feriedage (16,64) du har optjent i 2019, vil du ved årets udgang i 2020 have 25 feriedage til rådighed, som du hele tiden har haft.

Overgangen med ferieindfrysning

Fra 1. september i år fryses de feriepenge inde, du optjener frem til 1. september 2020. Beløbet svarer til 5 uges ferie med løn, og beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen for perioden.

Enten skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene til feriefonden, eller selv sætte pengene til side. Arbejdsgiver skal senest den 31. december 2020 indberette til fonden. Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt. Dette skal du gøre inden 31. december 2025.

Af hensyn til virksomhedens økonomi i overgangsåret med dobbeltferie, har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden indtil den ansatte kan gå på pension. Du får altså i alle tilfælde pengene udbetalt fra fonden.

Den ansatte er altid sikret pengene og stillet på samme måde, uanset om pengene indbetales til fonden med det samme eller først når den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Pengene forrentes på samme måde, og pengene vil blive dækket af fonden, hvis arbejdsgiver ikke indbetaler pengene og fx er gået konkurs.

Hvis du forlader arbejdsmarkedet, før du har mulighed for at gå på folkepension fx efterløn, førtidspension eller forlader Danmark, kan du søge om at få pengene udbetalt af fonden.


Læs også vores gennemgang af de nye regler og hvad er sker hvornår: Det betyder den nye ferielov for dig.