Nyhed

Nordiske arkitektorganisationer mødtes i Stockholm

De nordiske arkitektorganisationer fra Finland, Norge, Sverige og Danmark har netop mødtes i Stockholm til udveksling af erfaringer og styrkelse af det nordiske samarbejde.

På mødet diskuteredes blandt andet markeds- og beskæftigelsessituationen for de nordiske arkitekter, ligesom brancheforholdene indenfor tegnestueområdet og udviklingen indenfor den offentlige sektor såvel som nye arbejdsformer og metoder indenfor byggeri og planlægning også var på dagsordenen. Ligeledes drøftedes også fagets og arkitekters fremtidige roller såvel som konkurrentsituationen i forhold til andre faggrupper.

Endvidere orienterede hvert enkelt forbund om den generelle arbejdssituation for arkitekter, eksempelvis omkring overenskomster, arbejdsforhold og den almindelige lønudvikling i det enkelte land.

Uddannelsessituationen i de enkelte lande blev naturligvis også drøftet, herunder såvel de nuværende uddannelser samt ikke mindst forholdet både til nye arkitektuddannelser, bachelorer og kombinationsuddannelser.

Endelig drøftedes udover den generelle internationalisering af arkitekters arbejdsmarked også det konkrete samarbejde mellem de nordiske arkitektorganisationer både på fagpolitisk niveau og i forhold til medlemsrådgivning og servicering af arkitekter, der søger jobs på tværs af landegrænserne. I sidstnævnte forbindelse aftaltes bl.a. et møde på sekretariatsniveau i København i det kommende år, hvor netop en styrkelse af samarbejdet omkring medlemsserviceringen på tværs af landegrænserne i Norden skal drøftes nærmere.

ARKITEKTFORBUNDET var repræsenteret af formand Mette Carstad, næstformand Hans Christian Kirketerp-Møller og direktør Ulrik Linvald.