Råd og jura

Nik chefen en lønskalle

Forstå arkitektoverenskomsten med Forbundets nye brevkassejurist. Foto: Anita Corpas

Hold på din ret, kræv mere i løn og pas på snyd med ny minimumsløn.

Af Tine Trabolt

Love og regler er tungt og tørt, men gør dig selv den tjeneste at få styr på din ret til løn i Arkitektoverenskomsten.

Minimumslønnen også kaldet lønbånd i Arkitektoverenskomsten er kun et sikkerhedsnet. Alle skal have mere end lønbånd, medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Det står direkte i overenskomstens § 3, stk. 1 og betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde, hvorfor netop du kun skal have lønbånd. Og der skal meget til, fx at du slet ikke har nogen relevant erfaring.

Undgå snyd med nye lønbånd

Du skal ikke stilles ringere ved, at der pr. 1. marts 2017 kun er tre lønbånd i stedet for fire. Det er ikke lønbånd, men indsats, ansvar, erfaring og uddannelse, der er i centrum, når du forhandler løn.

Ledelsen må ikke udnytte, at lønbåndene er ændret. Der er aftalt en hensigtserklæring, der skal sikre dem, der kan komme i klemme ved at løndbåndene er ændret, som du kan finde bagerst i overenskomsten.

Hvis du fx 1. april 2017 skulle være steget fra 35.000 kroner til 38.000 kroner efter de gamle lønbånd, skal du ikke kun indplaceres på det nye lønbånd på 36.000 kroner.


Forbunds Ulla

Love og regler er tungt og tørt, men gør dig selv den tjeneste at få styr på din ret til løn i Arkitektoverenskomsten.
Forbundet Arkitekter og Designers brevkassejurist Ulla pixi-forklarer på sin helt egen måde, hvordan medlemmerne kan udnytte Arkitektoverenskomsten til at få mere løn.

Se videoen og følg med i artiklerne og Råd og Jura.