Nyhed

Nedbryd løntabuet

38 faglige organisationer på tværs af AC, FTF og LO er gået sammen om at skabe opmærksomhed om lønforhold mellem mænd og kvinder.

Af Bo Billeskov Grünberger

Kampagnen #DelDinLøn skal nedbryde løntabuet og skabe åbenhed om lønnen på arbejdspladserne. Målet er at nedbryde lønforskellen mellem mænd og kvinder, der ifølge Eurostat er udbredt i europæiske lande.

Tal fra 2016 viser, at der i Tyskland og også Storbritannien er store bruttolønforskelle mellem kvinder og mænd. I Tyskland er forskellen på 21,5 %, mens den i Storbritannien er lidt lavere, 21,0 %. Disse tal er fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som de 38 organisationer bag #DelDinLøn har bedt undersøge lønåbenheden. Rapporten er netop udkommet i dag, og den peger på, at der er behov for at skabe større løngennemsigtighed, hvis man ønsker at få de faktiske lønforhold på bordet.

Både Tyskland, Storbritannien og Island arbejder med nye indsatser, der skal øge åbenheden om lønforhold. I Island har man netop vedtaget en ny ligelønsstandard, der forpligter arbejdspladser med mere end 25 medarbejdere til at få en certificering, som dokumenterer, at arbejdspladsen giver det samme i løn for det samme arbejde til både mænd og kvinder. I Tyskland har man vedtaget, at større arbejdspladser er forpligtet til at give deres medarbejdere oplysninger om løn for en gruppe af kolleger med modsat køn. I Danmark er arbejdsgivere med mindst 35 medarbejdere og mindst 10 af hvert køn forpligtet til enten at lave kønsopdelt lønstatistik eller udarbejde redegørelse om lige løn.

#DelDinLøn opfordrer til, at alle lønmodtagere, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere arbejder for at nedbyde løntabuet, så vi får mere klarhed i forhold til lønforskellen mellem mænd og kvinder. Du kan begynde ved at besøge #DelDinLøns Facebook-side her og vær med til at skabe en samtale om gennemsigtige lønforhold på din arbejdsplads.