Nyhed

Muser og begivenhedskultur

Karen Lisa Goldschmidt Salamon Karen Lisa Goldschmidt Salamon er forfatter til bogen ”Selvmål – det evaluerende liv,” og hun arbejder som forsker og underviser på DKDS. Mens MF, Ellen Trane Nørby, i sit oplæg talte om bla. branding og vækst, søger Karen Lisa her at blive klogere på, hvordan man kan kombinere muserne og kreativiteten på designuddannelsen med et politisk univers bestående af bla. økonomiske mål og resultatorientering. Her kan du læse uddrag fra Karen Lisa Goldschmidt Salamons oplæg ved landsmødet 2007.

”Som uddannelsesinstitution skal vi leve op til nogle konkurrenceparametre samtidig med, at vi skal bevare det unikke. Der udover skal vi bevare troen på en elite, som vi gerne vil spinde guld på. Men kan vi bare omsætte det `unikke´ og det `stilrene´ til en økonomisk værdi? Eller baserer det sig på noget større?  Er der nogle muser på spil, og hvordan kan vi give mad til de muser – hvis vi bare hele tiden tænker i evalueringer og selvmål – hvordan kan krav om målbarhed kombineres med muserne? Og er muserne bare romantik? ”Det er nogle af de ting, som Lisa her sætter spørgsmålstegn.

Målbarhed og begivenhedskultur
Som illustration på den målorienterede kultur, som vi lever i, viser Karen Lisa bla. et citat fra Dansk Industris Designudvalg, som anbefaler, ”at der udarbejdes effektmål i designuddannelsernes resultatkontrakter for en række aktiviteter.” ”Det er fint nok, når vi ser på det administrative. Men når æstetikken og formgivningen skal puttes ind i resultatkontrakten, er det straks sværere.  Det er ikke fordi, at der er noget i vejen med målbarheden. Men den går i selvsving, når den begynder at gribe ind i form og udtryk. Men hvordan kalibrerer vi da udtryk og form?” Lyder spørgsmålet. Ifølge forskeren og underviseren er politikernes svar den sag: `Begivenheder´. `Begivenheder´ kan nemlig måles: ”Her kan man sige: Se, vi lavede denne her kulturnat, der var 200.000 mennesker til stede, der var så og så mange, der indløste billet, der var så og så mange, der købte det her, de spiste så og så mange knækpølser, og der var så og så meget skrald i gaderne, som skulle ryddes op. Det kan der måles på,” siger Lisa og peger på, at jo mere resultat- og målorienteret politikerne bliver, desto mere vil der også blive lagt vægt på begivenhedspolitikken. ”Det er spændende men også trist – det giver en hurtighedsværdi og en overflade.”

Kultur som identitetsformidler
Udover målbarheden er kulturpolitikken også gået hen og blevet politisk og identitetsskabende, mener forskeren, som fremviser et citat fra Kulturminister Brian Mikkelsen: ”Kulturarven beriger os og styrker vores identitet som danske borgere i en tid, der er plaget af globalisering og folkevandringer. Kulturel oprustning er den bedste vaccine mod udemokratiske strømninger i samfundet.” ”Det han siger, er bla., at kulturen har fået en identitetsvaccine. Det betyder, at arkitekter og designere pludselig får en rolle, som de måske ikke helt selv kan gennemskue,” siger Lisa og sætter spørgsmåltegn ved, hvornår et bygningsværk er politisk ”Er Operaen politisk?”

Undervisernes og  forskernes udfordring
”Som undervisere er vi bla. udfordret af: at der kommer stadig flere begivenheder; at vi skal acceptere, at der sker en virtualisering / en digitalisering af verden; at virkeligheden skal passe ind i modeller; og at der stilles krav om, at man skal være konkurrencedygtig – samtidig med, at muserne skal bevares. Det er svært, og det er de dilemmaer vi står med nu.”

Men i en kultur, hvor alt skal måles og vejes, kan det være svært at holde liv i muserne, mener Lisa. Bl.a. derfor spiller forskeren og underviseren en vigtig rolle på de kreative uddannelser. ”For mig er det vigtigt at lære eleverne at tackle det hér (overstående strømninger og kulturforståelse red.) og at give dem et sprog/ et begrebsapparat, så de kan sætte ord på de hér ting”

Det er altså bl.a. omverdenens forståelse af arkitektur og design samt politiske krav om målbarhed og konkurrenceevne, som forskere og undervisere på de kreative institutioner skal lære eleverne at forholde sig til,” mener Karen Lisa Goldschmidt Salamon.