Stress

Mindfulness lærer dig at håndtere stress

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (forkortet MBSR) giver folk en måde at håndtere stress på ved at træne deres opmærksomhed og lære dem at fokusere på nuet i stedet for at blive fanget i negative tanker, der er med til at forværre stress.

Af Bo Billeskov Grünberger

MBSR er udarbejdet af den amerikanske professor, Jon Kabat-Zinn i 1979. Jon Kabat-Zinn havde selv længe praktiseret Zen-Buddhisme, og han udnyttede sin erfaring som læge med sin meditationserfaring og udviklede MBSR, der i dag er et 8 ugers kursus, som har dokumenteret effekt på forskellige lidelser, herunder stress og depression.

Hos Dansk Center for Mindfulness arbejder Jacob Piet, der forsker i virkningen af mindfulness på stress, angst og depression. Han har en ph.d. i psykologi, og han underviser desuden i MBSR og har skrevet en lang række artikler og bøger om emnet.

– Man kan sige, at mindfulness handler om bare at være i nuet uden at ville analysere det eller evaluere det. Det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt, fordi når vi mennesker har vanskelige følelser, har ondt i kroppen eller er stressede, så er der en tendens til, at vi begynder at tænke og gruble og bekymre os. Vi vil gerne væk fra det, forklarer Jacob Piet.

Men al vores tænkning forværrer faktisk stress, uddyber han, og det fastholder os i stressen. Det man lærer, når man træner mindfulness, er at opdage de negative tanker.

– Vi mennesker kan stresse os selv gennem vores måde at tænke på. Ved mindfulness bliver man bedre til at opdage det, når det sker. Man øver sig så i at træde ud af de måder at tænke på, som producerer og vedligeholder stress, siger han. Kroppen begynder simpelthen at bringe selv i balance og at slappe af, uddyber han.

Mindfulness giver altså en indsigt i, hvornår man falder ned i et hul af negative tanker og skaber en bevidsthed om, hvad der sker med ens krop. Det paradoksale er, at når man begynder med MBSR, så kan det i sig selv skabe en fornemmelse af øget stress. Det sker, fordi man bliver bevidst om, hvordan man egentlig har det, forklarer Jacob Piet.

 – De fleste af os har mange strategier til at undgå at mærke stress. Nogen af os drikker alkohol, nogen spiser, andre overmotionerer, mens andre igen ser fjernsyn. Man gør alt for at aflede opmærksomheden fra kroppen, når man er stresset, og det er forståeligt, for det er ikke særlig rart at mærke kroppen, når man er stresset, fortæller Jacob Piet.

Når man praktiserer mindfulness, begynder man at lægge mærke til, hvordan man har det i sin krop, og det vil ikke være så rart, men det er forudsætningen for at man kan begynde at få det bedre, mener Jacob Piet.

Herunder kan du se en guided meditation. Meditationen var omkring 8 minutter, og hvis du har lyst til at prøve, hvordan det er at meditere, skal du først forsøge at skabe ro omkring dig: Sluk telefonen, luk døren, dæmp gerne lyset og sørg for, at du har et rum, hvor du kan være uforstyrret, mens meditationen står på.