Nyhed

Master i Strategisk Byplanlægning

Kunstakademiets Arkitektskoleudbyder en masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning med start september 2005.

Masteruddannelsen fokuserer på strategisk planlægning af bymæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter. Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og mod strategisk udviklingsvirksomhed.

De centrale temaer er:

  • By-teori og planlægningsformer
  • Case study I en europæisk storby
  • Byens dynamik og danske byer i global kontekst
  • Strategisk plan for dansk by/kommune

Uddannelsen er en deltidsuddannelse over 2 år. De første semestre kan også følges enkeltvist. Masteruddannelsens første hold starter 15. september 2005 og ansøgningsfristen er 1. juli.

Der afholdes informationsmøde om Masteruddannelsen i Strategisk Byplanlægning den 8. juni kl. 16.30-18.00 i Skolerådssalen, Philip de Langes Allé 10.

Tilmelding til masteruddannelsen samt yderligere oplysninger:

www.karch.dk/CBP
Send en e-mail til cbp@karch.dk eller kontakt
Ursula Andersen telefon: 32 68 66 30