Nyhed

Mange studerende får for lav løn

FAODs undersøgelse af løn blandt studerende viser et stort spænd mellem, hvad de enkelte arkitekt- og designstuderende tjener. Mange med studierelevant arbejde får en alt for lav løn.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

FAOD spurgte i efteråret 2018 alle medlemmer om deres løn og arbejdstid. I svarene fra vores studentermedlemmer kan man se en tendens til meget lave lønninger i studierelevante jobs blandt både arkitekt- og designstuderende.

Svarene viser et stort spænd mellem, hvad de enkelte studentermedlemmer tjener i deres studiejob. De højestlønnede er dem, som arbejder ved siden af studiet i en offentlig virksomhed, og de lavestlønnede er dem, som arbejder i en privat arkitekt- eller designvirksomhed i forbindelse med studiepause eller orlov.

Undersøgelse bekræfter, hvad FAODs rådgivere hører

94 studerende besvarede spørgeskemaet. Det svarer til ca. 17 procent af FAODs 559 studentermedlemmer. Når man bryder tallede ned i de enkelte kategorier, som f.eks. dem, som har ‘studierelevant arbejde’, dem, som har ‘ikke-studierelevant arbejde’ og dem, som ‘arbejder i deres studiepause’ bliver der tale om få personer i hver gruppe. Det gør det svært at udlede noget statistisk validt om de enkelte kategorier i undersøgelsen. Men undersøgelsen bekræfter, hvad FAODs rådgivere oplever, når de taler med medlemmerne, fortæller FAODs direktør Arne Ennegaard Jørgensen.

– Vi kan se, at lønnen er meget lav for dem, som har svaret, at de har et studierelevant arbejde. Undersøgelsen understøtter den viden, som FAOD får gennem medlemskontakten til vores studentermedlemmer. De studerende taler ofte om endog meget lave lønninger til studerende, der arbejder ved siden af studiet og dem, der har taget studiepause, siger han.

Studierelevant arbejde er dårligst betalt

Ud af de 94, der besvarede undersøgelsen har 34 studierelevant arbejde, 14 har ikke-studierelevant arbejde, to har selvstændig virksomhed, fire har både arbejde og selvstændig virksomhed. 17 arbejder på tegnestue i forbindelse med studiepause eller orlov, og 23 arbejder ikke.

De 34, som har studierelevant arbejde, tjener i gennemsnit 116 kr. i timen. Den laveste løn er helt nede på 13 kr. i timen og den højeste er 181 kr. i timen.

De 14, som har studiearbejde, der ikke er studierelevant, tjener i gennemsnit 136 kr. i timen, hvor den laveste løn er 114 kr. i timen og den højeste 223 kr. i timen.

Lønnen for det studierelevante arbejde ligger i den lave ende i forhold til FAODs anbefaling. FAOD og Dansk Industri (DI) er enige om at anbefale en mindsteløn for studentermedarbejdere, der er ansat på tegnestuer, på cirka 140 kroner i timen eller 22.000 kroner om måneden inklusiv pension. (Det svarer til ca.125 kroner i timen plus ca. 11% pension.)

Se den anbefalede timeløn for studerende

’Studerende’ på studiepause tjener helt ned til 19 kr i timen

Dem, som for alvor trækker lønstatistikken for studentermedarbejdere ned, er dem, som arbejder på en privat tegnestue i forbindelse med studiepause eller orlov*. De 17, der satte kryds ved den kategori, tjener i gennemsnit 80 kr. i timen. Den lavest lønnede får en månedsløn, der svarer til 19 kr. i timen, den højestlønnede får 148 kr. i timen.

Arbejdstiden er for de fleste fastsat til 37-40 timer om ugen, men flere arbejdede reelt mere i den måned, de blev spurgt specifikt om.

– De studerende skal være meget opmærksomme på, at hvis de tager et studierelevant arbejde samtidig med studiet eller i en studiepause, så bør de gå efter en løn, der som minimum følger de anbefalinger som FAOD og DI har lavet sammen. Især i en studiepause, hvor man ikke modtager SU, er det vigtigt, at lønnen svarer nogenlunde til det omgivende samfunds lønninger, siger FAODs direktør.

– FAOD er glade for, at også DI bakker op om den anbefalede løn, og vi ved, at flere studerende har fået højere løn, efter at arbejdsgiverne har talt med DI om studenterlønninger. Jeg vil opfordre alle studerende til at kontakte FAODs sekretariat og få råd og vejledning om lønnen, inden de kaster sig ud i et studiejob, slutter Arne Ennegaard Jørgensen.

FAOD har ved de seneste overenskomstforhandlinger forsøgt at få bachelorerne omfattet af overenskomsten på det private område. Det er ikke lykkedes endnu, men vi bringer det med igen til de kommende forhandlinger om OK20.

Se hele undersøgelsen af løn og arbejdstid blandt studerende.

Se også videoen: Hos AART Architects har man valgt at følge Dansk Industris retningslinjer ved at give alle studiemedhjælpere den anbefalede timeløn. Asger Brix Pedersen var i praktik hos AART og valgte at fortsætte som studentermedhjælper.

 

* Man er ikke studerende i den periode, man holder studiepause. Typisk er det bachelorer, og de er almindelige lønmodtagere, så længe de arbejder i forbindelse med studiepause eller orlov. Denne gruppe er stadig studentermedlemmer hos FAOD og indgår derfor i undersøgelsen af løn og arbejdstid blandt studerende.

Læs mere om løn for studerende og bachelorer