Nyhed

Lovforslag: Arbejde i udlandet skal koste dine dagpenge

BIG indtog New York med boligbyggeriet W57 på Manhatten og er i dag blandt de større danske tegnestuer med kontorer uden for Europa. Også Henning Larsen Architects, Schmidt Hammer Lassen Architects og 3XN har som eksempel kontorer i USA, Asien, Mellemøsten og Australien. Foto: BIGs boligkarré på Manhatten W57 (2016). Fotograf: Iwan Baan.

Nyt lovforslag vil indføre såkaldt opholdskrav for retten til at modtage dagpenge. Det betyder, at hvis du arbejder mere end et år uden for EU, vil du ikke kunne modtage dagpenge i de næste syv år, efter du er vendt hjem igen. Det vil få alvorlige konsekvenser for arkitekter og designere, advarer FAOD i et høringssvar.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Tager du som arkitekt eller designer 13 måneder til Asien eller USA og arbejder, risikerer du ikke længere at være berettiget til dagpenge den dag, du vender hjem. Selvom du har været medlem af og indbetalt til en a-kasse i årevis.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev i februar enige om en ny skatteaftale. En del af aftalen skal finansieres gennem indførelsen af et såkaldt opholdskrav for retten til dagpenge. Hvis lovforslaget gennemføres, skal man have opholdt sig i syv ud af de seneste otte år i Danmark eller inden for EU/EØS for at være berettiget til dagpenge.

– Lovforslaget er et benspænd for, at vi som arkitekter og designere kan gøre den indsats, vi ser os i stand til for at bidrage til en bedre verden, siger FAODs formand Peter Toftsø. Han ser en stor risiko for at lovforslaget vil svække branchens muligheder for at udnytte sit enorme potentiale i international sammenhæng.

Danske tegnestuer fejres i udlandet

Det var ellers med stor officiel opbakning, Henning Larsen Architects kunne åbne deres nye kontor i Tribeca i New York i denne uge. Den 24. september var Kronprisesse Mary og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) med til indvie tegnestuen og klippe den røde snor. Det må ses som en anerkendelse af danske arkitekters arbejde og tilstedeværelse i udlandet. Og gør det endnu mere uforståeligt, at man vil begrænse motivationen for at rejse ud.

– At både Kongehuset og Udenrigsministeriet møder op derovre viser glædeligt, at man prioriterer at promovere dansk arkitektur og designkompetencer i udlandet. Men at man på den ene side stiller sig op og promoverer vores viden og på den anden side hindrer den viden i at være til stede uden for Europas grænser. Det er kontraproduktivt og helt meningsløst, siger Peter Toftsø.

Man er undtaget fra opholdskravet, hvis man er i udlandet som udsendt af en dansk virksomhed. Men de danske arkitekter, der, som eksempel, arbejder på en dansk tegnestues kontor i udlandet, er i mange tilfælde ansat på lokale kontrakter og vil derfor blive ramt af de nye regler.

”Det er som at save et ben af den danske model”

FAOD advarer sammen med en lang række andre fagforbund, a-kasser og øvrige organisationer mod at lovforslaget bliver vedtaget.

En undersøgelse fra Magistrenes A-kasse viser, at blandt deres medlemmer vil syv ud af 10 ikke turde flytte ud, hvis de nye regler gennemføres.

Akademikernes A-kasse oplyser at 422 arkitekter og designere, blandt deres medlemmer, er rejst uden for EU/EØS inden for de seneste otte år og dermed i risiko for at blive ramt, når de vender hjem. Det gør dem til den meste udsatte gruppe i a-kassen, sammen med ingeniørerne.

– Det er som at save det ene ben af den danske model,” siger Peter Toftsø og uddyber:

– Man har allerede skåret i dagpengessatserne, nu skærer man også i dækningsområdet. Den umiddelbare konsekvens bliver måske, at folk melder sig ud af a-kasserne, hvis de rejser til udlandet i mere end et år. På lang sigt kan det betyde at vores flexicurity arbejdsmarked bryder sammen.”

FAOD indsender høringssvar

Det nye opholdskrav er endnu ikke vedtaget, men da aftalen er indgået med et flertal i Folketinget, må det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget, når det fremsættes. FAOD forsøger, sammen med de øvrige medlemmer af Akademikernes Centralorganisation, at få kravet taget af bordet.

Læs høringssvar fra Akademikernes Centralorganisation, som FAOD har bidraget til.

 

FAKTA OM LOVFORSLAGET

Hvad betyder opholdskravet

Opholdskravet betyder, at man skal have boet i Danmark eller inden for EU/EØS og Schweiz i mindst syv ud af de seneste otte år for at være berettiget til dagpenge. Kravet gælder allerede for kontanthjælp, så bliver man ramt af loven, vil man hverken være berettiget til dagpenge, syge- eller barselsdagpenge og heller ikke kontanthjælp. Man vil evt. kunne modtage integrationsydelse.

Hvis lovforslaget vedtages, virker det med tilbagevirkende kraft. Dvs. det kan omfatte udlandsophold, der ligger tilbage i tiden.

Hvem er undtaget fra opholdskravet

Man er undtaget fra kravet hvis man:

  • Er udsendt af en dansk virksomhed eller myndighed.
  • Er ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab (der er uklarhed om den præcise fortolkning af dette).
  • Er rejst ud som led i sin uddannelse.
  • Er rejst ud og ansat som forsker.
  • Er rejst med som ægtefælde eller hjemmeboende barn til en som er omfattet af ovenstående undtagelser.
  • Hvis man har hyre på et dansk skib.  

Hvornår træder loven i kraft

Lovforslaget behandles i efteråret 2018, og hvis det bliver vedtaget, træder loven i kraft 1.januar 2019. Opholdskravet vil blive indfaset over tre år:

  • 2019: opholdskrav på 5 ud af 8 år
  • 2020: opholdskrav på 6 ud af 8 år
  • 2021: opholdskrav på 7 ud af 8 år