Råd og jura

Lønnen skal op ved første job

Arkivfoto: Anita Corpas

Få styr på din ret til løn, pension, arbejdstid og barsel, inden du siger ja til et nyt job, og lad forbundet tjekke din kontrakt.

Af Tine Trabolt

Når du bliver tilbudt et job, skal du have styr på, hvad du har ret til, før du siger ja. Det gælder både løn og andre vilkår. Få altid din kontrakt tjekket  af Forbundet Arkitekter og Designere, inden du skriver under.

Når du ansættes i det private uden overenskomst, skal du være særligt på dupperne. Her skal du selv forhandle løn, pension, betalt frokostpause og overarbejde, efteruddannelse, barns sygedage og fuld løn under barsel.  

Find ud af om arbejdspladsen har overenskomst. Dine vilkår afhænger af om du får job på en tegnestue, ingeniør- eller designvirksomhed eller i det offentlige. 

På tegnestuer er du sikret af overenskomst

Bliver du ansat på en tegnestue, der er medlem af Dansk Industri, er du dækket af Arkitektoverenskomsten, som blandt andet giver ret til minimumsløn, pension, ret til at afspadsere, ferie til nyuddannede, feriefridage, barns sygedage og løn under barsel.

Du skal selv forhandle din løn. Minimumslønnen for nyuddannede på 30.000 kroner er kun et sikkerhedsnet. Har du haft studiejob, skal du kræve mere.

Gennemsnitslønnen for ansatte på første år var i 2016 på 32.129 kroner, mere end 3100 kroner over minimumslønnen. 

Læs også
Kom nu til lønfadet


Brug lønstatistikken

Brug Dansk Industris lønstatistik og sammenlign den tilbudte løn med særligt tabel 4 side 5, hvor lønnen er opdelt på anciennitet og tabel 18 side 14, hvor lønnen er opdelt på stillingsbetegnelser.
Kontakt forbundet, hvis du kun får minimumsløn
Lønnen i tabellerne er inklusiv eget pensionsbidrag men eksklusiv arbejdsgivers bidrag på 8,67 procent.


På private virksomheder skal du selv forhandle 

Bliver du ansat på en ingeniør-, design- eller anden privat virksomhed, vil du typisk ikke være omfattet af overenskomst, og du skal derfor selv forhandle de fleste vilkår.

Du skal ikke kun forhandle lønnen. Du har kun ret til fx pension, afspadsering, betalt frokostpause, barns sygedage, barsel med fuld løn og feriefridage, hvis du får det ind i din kontrakt.

Vi anbefaler at du bruger Dansk Industris lønstatistik, når du forhandler løn, hvor gennemsnittet for nyuddannede i 2016 var 32.129 kroner om måneden. Hertil kommer arbejdsgivers pensionsbidrag på 8,67 procent. 


Brug forbundets kontrakt som tjekliste

Brug FAODs ansættelseskontrakt som tjekliste, så du får alle væsentlige vilkår med. Tag kontrakten med til jobsamtalen, så du husker at få spurgt om det hele.


Som offentligt ansat er du sikret af overenskomst

Bliver du ansat i en kommune, region eller på en arbejdsplads i staten, er du omfattet af overenskomst, der blandt andet giver ret til minimumsløn, pension, feriefridage, barns sygedage og løn under barsel.

Din tillidsrepræsentant forhandler lønnen, og forbundet forhandler din løn, hvis der ingen tillidsrepræsentant er på arbejdspladsen. Kontakt forbundet, hvis du ikke ved om der er tillidsrepræsentant.


Tjek lønnen i det offentlige