Råd og jura

Lønnen halter på tegnestuerne

Arbejdsgiver kan nu søge lønkompensation, når ansatte sendes hjem med fuld løn. Arkivfoto.

Det går derudaf i arkitektbranchen, så hold på din ret til at forhandle løn hvert år. Dansk Industris lønstatistik viser kun en lille stigning i lønnen fra 2016 til 2017.

Af Tine Trabolt

Det går rigtig godt i arkitektbranchen. Virksomhedernes omsætning og overskud stiger, antallet af ansatte stiger og forbundet ser flere og flere ansættelseskontrakter. Men lønnen skal også følge med, og her er der plads til forbedring.

Gennemsnitslønnen på tegnestuerne er kun steget 1,5 procent fra 2016 til 2017 mod cirka 2 procent i samfundet. Samtidig er overskuddet i de 236 største virksomheder steget med omkring 20 procent. 

Du har krav på at forhandle hvert år
Du har som ansat efter Arkitektoverenskomsten krav på en årlig lønforhandling. Hvordan og hvornår det foregår, skal fremgå af virksomhedens lønpolitik.

Du skal som medarbejder forhandle din egen løn, og her er indsats, ansvar, erfaring og uddannelse i centrum.

Du har krav på at vide, hvilke forhold der tæller, når virksomhedens lønpulje fordeles. Du skal altså vide, hvad du skal gøre for at få mere i løn, og svaret skal fremgå af virksomhedens lønpolitik.

Du skal have mere end minimumslønningerne
Minimumslønnen i Arkitektoverenskomsten er kun et sikkerhedsnet. Alle skal have mere end minimumslønnen, medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Det står direkte i overenskomstteksten og betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde, hvorfor netop du ikke skal have mere. Det gælder også selvom du er steget i løn som følge af minimallønstigninger.

DIs lønstatstik viser, at gennemsnitslønnen for nedre kvartil på flere anciennitetsår kun ligger på overenskomstens minimumsløn. Det betyder, at mindst hver fjerde medarbejder på de anciennitetsår kun får en løn svarende til minimumslønnen, hvilket ikke er i tråd med overenskomsten.

Nyuddannede kan godt forhandle
Gennemsnitslønnen for ansatte på første år ligger på 33.206 kroner, mere end 3200 kroner over minimumslønnen. Det svarer til en stigning på 3,57 procent sammenlignet med 2016.  

De erfarne halter efter 
Gennemsnitslønnen for ansattes med mere end 13 års anciennitet er kun steget 0,9 procent fra 2016 til 2017. Gennemsnitslønnen ligger dog på 49.875 kroner, hvilket er mere 6.800 over sidste lønbånd på 43.000 kroner.  

Få valgt en tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanterne har en nøglefunktion både før, under og efter lønforhandlingerne og som sparringspartner ved evaluering af lønpolitikken. Få derfor valgt en tillidsrepræsentant på din virksomhed, hvis I ikke har nogen. Det kræver kun fem ansatte og forbundet står klar med råd og støtte.


Brug lønstatistikken

Brug DIs lønstatistik

Vær opmærksom på, at der både er:

• Tabel for løn eksklusiv rådighedstillæg og jobløn tabel 5 s. 5.
• Tabel inklusiv rådighedstillæg (som flere stadig har) men eksklusiv jobløn tabel 8 s.7
• Tabel inklusiv jobløn men eksklusiv rådighedstillæg tabel 13 s. 10.
• Tabel inklusiv både jobløn og rådighedstillæg tabel 14 s. 11 viser den samlede løn på virksomhederne.

Kontakt forbundet, hvis du kun får minimumsløn.

Lønnen i tabellerne er inklusiv eget pensionsbidrag men eksklusiv arbejdsgivers bidrag på 8,67 procent.