OK-18

Lockout for størstedelen af ansatte i staten

Innovationsmininster Sophie Løhde varslede onsdag lockouck for 120.000 statsansatte lønmodtagere som modsvar på de organiserede lønmodtageres strejkevarsel

Hvis lockouten bliver en realitet, bliver to ud af tre statslige ansatte udelukket fra at arbejde. Ifølge ministeren vil kun tjenestemænd og enkelte funktioner blive friholdt. Dermed bliver store dele af samfundet lammet, og arbejdsgiverne har gjort klar til et lovindgreb.

– Det forudgående forløb uden reelle forhandlinger viser, at Sophie Løhde ikke har grundlæggende respekt for den danske model. Dvs. at aftaler indgås ved forhandlingsbordet som et samarbejde med de ansatte, deres tillidsrepræsentanter og deres organisationer. Udsættelse af lockvarsel er endnu en optrapning af situationen. Det har været vigtigere for ministeren, at holde pressemøde end at give de faglige organisationer meddelelse om indholdet af lockouten, siger Anne Marie Lassen-Nielsen, formand for Den Danske Dyrlægeforening (ADO) og medlem af forhandlingsudvalget for den offentlige sektor.

Efter det som er oplyst på pressemødet, vil lockouten træde i kraft den 10. april. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om der også lockoutes i kommuner og regioner.

– Vi ønsker ikke en storkonflikt – vi ønsker en løsning for alle. Målet er stadig en aftale, siger Anne Marie Lassen-Nielsen.

Hvis ikke der findes en løsning gennem forhandlinger i Forligsinstitutionen, vil offentlige arbejdspladser over hele landet blive ramt af konflikt den 4. april, som er tidspunktet, hvor de faglige organisationer har varslet konflikt.

 


Konfliktstøtte

Bliver du omfattet af strejke eller lockout vil du ikke modtage løn fra din arbejdsplads, men har mulighed for at få støtte fra FAOD. Støtten vil i første omgang blive et lån, som stort set svarer til din nettoløn efter skat.

Du skal betale dit lån tilbage. I perioden, hvor du betaler af på dit lån, betaler du ikke kontingent til FAOD. I stedet for går dine kontingentkroner til at afdrage på lånet, indtil det er betalt tilbage. Du bliver derfor kompenseret for lånebeløbet. 

Er du omfattet af konflikten, men ønsker du ikke et lån, vil du også få nedsat  kontingent. Alle medlemmer stilles derfor lige, uanset om man vælger at  låne eller ej. 

FAOD kontakter berørte medlemmer

Lånemodellen fastlægges af Akademikerne (AC). Når det praktiske er aftalt, vil FAOD kontakte de berørte medlemmer med information om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke oplysninger forbundet har behov for.

Forbundet fastsætter lånets størrelse på baggrund af medlemmernes nettoløn.  I kontingentnedsættelsen er indregnet den skattefordel medlemmerne har ved at betale fagforeningskontingent.