Nyhed

Landsretten fastslår at Anne Blacks design blev krænket

Keramiker Anne Black gik i 2016 viralt med videoen ‘Jeg føler mig kopieret’, hvor hun anklager Netto for at have kopieret og solgt tre af hendes produkter. Foto: fra videoen, gengivet med tilladelse fra Anne Black.

I dag faldt den endelige afgørelse i Anne Blacks sag mod Netto. Landsretten fastslår at Netto har krænket Anne Black, da de i 2016 solgte tre produkter, der til forveksling ligner hendes.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

(Opdateret 12. juni 2020 med udtalelse fra Jesper Moseholm, Anne Blacks mand og direktør i hendes virksomhed)

Landsretten fik i dag det sidste ord i Anne Blacks bemærkelsesværdige sag mod Netto. Siden 2016 har designeren kæmpet for at få anerkendt, at Netto kopierede, markedsførte og solgte tre af hendes produkter til spotpris.

For et år siden slog Sø- og Handelsretten fast, at der var tale om en krænkelse. Dommen var klokkeklar, og Anne Black blev tilkendt en af de største erstatningssummer i sådan en sag, på 1,5 mio kroner plus sagsomkostninger.

Salling Group, som ejer Netto, og producenten af de omtalte produkter Ronald A/S ankede dommen og ville frifindes for anklagerne. Det blev de ikke.

Landsretten stadfæstede i dag at Anne Blacks design er blevet krænket, og at hele hendes brand har lidt skade, som følge af Nettos salg af de kopierede produkter. Men præcis hvor stor skaden har været økonomisk, mener de er svært at afgøre og dokumentere, derfor blev erstatningen udmålt til blot 300.000 kr.

De tre produkter, en hængekrukke, en vase og en lågkrukke finder retten alle er beskyttede efter markedsføringsloven mod nærgående efterligninger. Kun hængekrukken er beskyttet efter ophavsretsloven.

Landsretten skriver i dommen, at det efter deres opfattelse er helt usandsynligt, at de tre produkter er udformet uden kendskab til Anne Blacks originale design.

I Sø- og Handelsretten kom det sidste år frem, at Salling Group og Ronald A/S var fuldt klar over, at de nok gik for tæt på Anne Blacks produkter. Og de var klar til at køre en eventuel retssag.

Landsretten kalder på den baggrund krænkelsen groft uagtsom.

Erstatningsniveauet er helt utilstrækkeligt

Anne Blacks advokat Johan Løje er klar til at tage sagen videre til Højesteret. Erstatningsniveauet på 300.000 kr. mener han er helt utilstrækkeligt.

– Jeg har meget svært ved at finde en tilsvarende sag, hvor faktum er sådan, at vi faktisk kan dokumentere en stor nedgang i omsætningen. Vi kan ikke gøre det bedre. Vi har opgjort en nedgang i omsætningen svarende til et dækningsbidrag på 5-6 mio kr. Så de 300.000 kr. er helt hen i vejret, siger Johan Løje.

Og han mener ikke dommen lever op til EUs retshåndhævelsesdirektiv om at virke afskrækkende over for nye krænkelser.

– EUs retshåndhævelsesdirektiv siger, at håndhævelsen og tildelingen af erstatning og sagsomkostninger skal virke afskrækkende. Og det gør de jo ikke. Jeg synes, vi skal prøve og se om vi kan komme videre til højesteret, siger han.

En juridisk kajeryster

Sammen med FAOD gik Akademikerne og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) ind i sagen som såkaldt bi-intervenienter til fordel for Anne Black.

Formand for UBVA og professor i ophavsret ved Det Juridiske Fakultet på København Universitet Morten Rosenmeier er også overrasket over det lave erstatningsniveau.

– Det er en juridisk kajeryster af højeste karat. Set fra UBVAs synspunkt er dommen udslag af en tendens til, at de erstatninger designere får i krænkelsessager er meget lave. Så lave at de langt fra dækker deres tab.

– Anne Black mente at kunne dokumentere et tab på 3 mio kr., og så ender hun med at få en tiendel af det. Og det betyder, at det bliver mindre risikofyldt at kopiere andres design. Følger man den tendens i retspraksis, så kan det faktisk betale sig at kopiere, siger Morten Rosemeier og tilføjer:

– UBVA gik ind i sagen, for at tage hul på kampen for at få det danske erstatningsniveau op. Det lykkedes ikke i denne sag, og lige nu overvejer vi, hvordan vi kommer videre. Det bliver måske en politisk kamp.

’Anne Black har vundet, men designerne har tabt’

Anne Blacks mand og direktør i hendes virksomhed Jesper Moseholm kalder dagens dom en bittersød sejr.

– Anne Black har vundet, men designerne har tabt, siger han og uddyber:

– Vi er rigtig glade for at det nu er blevet stadfæstet, at Netto har kopieret Anne Black, og de har krænket hende både ift. ophavsretsloven og markedsføringsloven. Men ved at nedsætte erstatningsudmålingen til bare 300.000 kr. har Østre Landsret afsagt en dom, hvori der vel nærmest ligger en garanti til Netto for, at de aldrig vil blive sagsøgt i sager som denne igen.

Jesper Moseholm mener, det er tæt på at være uforsvarligt, at det er så svært at håndhæve lovgivningen i Danmark, som dommen her beviser. Når en klar lovovertrædelse ikke har synderlige konsekvenser.

Og det har betydning ikke kun for Anne Black, som tog kampen på vegne af hele designbranchen.

– Anne Black har vist et kæmpestort mod ved at gå så langt i kampen for alle designeres rettigheder. Og selvfølgelig hendes egne. Vi havde håbet at få skabt en bedre retspraksis for erstatningsudmålingerne, sådan som Sø- og Handelsretten dømte. For erstatningsudmålingerne skal op, ellers har vi ikke en lovgivning, som fungerer i praksis, siger Jesper Moseholm.

FAOD nærlæser nu dommen, som rejser en række principielle spørgsmål, og følger op på sagen i den kommende tid.

Læs også: Anne Blacks sag kan få betydning for hele designbranchen.