Råd og jura

Lad være med at optage hvad din chef siger

Kontakt FAOD inden du optager din chef. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard/FAOD

FAOD opfordrer medlemmer til lade være med at optage samtaler på arbejdspladsen, uden det er aftalt. Ny landsretsdom slår fast, at den ansatte kan bortvises ved skjulte lydoptagelser.

Af Tine Trabolt

Det var berettiget at bortvise en ansat, der havde optaget en samtale på arbejdspladsen, uden at have orienteret arbejdsgiver. Det slår Landsretten fast i ny dom.

Forbundet Arkitekter og Designere oplever af og til sager, hvor medlemmer har optaget samtaler både med og uden accept fra ledelsen. Optagelserne sker typisk, når der er optræk til en advarsel eller afsked. En optagelse uden samtykke bliver hurtigt opfattet som illoyalt, og FAOD opfordrer derfor medlemmer til at kontakte Forbundet, hvis man ønsker at optage en samtale på arbejdspladsen.

– Selv om der ikke i danske ret er et generelt forbud mod at optage samtaler, så skal man lade være at optage samtalen i det skjulte uden en klar accept fra arbejdsgiver, da man med landrettens dom kan risikere at blive bortvist, siger Ebbe Joensen juridisk konsulent i Forbundet Arkitekter og Designere.

– Som alternativ til at optage samtalen, kan man tage tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med, så der er flere ører, opfordrer Ebbe Joensen.

Sagen kort
Sagen opstod i en jysk virksomhed, som udlejer vikarer til byggebranchen. En kundekonsulent var uenig med sin chef om provision, og havde i hemmelighed optaget et møde med chefen. Da arbejdsgiver senere blev bekendt med dette, blev medarbejderen bortvist.

Landsretten slog fast, at lydoptagelsen var illoyal, fordi arbejdsgiver ikke blev orienteret om den. Medarbejderen havde derfor groft misligholdt ansættelsesforholdet. Landsretten accepterede, at bortvisningen kunne ske med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for det møde, som kundekonsulenten havde optaget. Medarbejderen havde altså ikke ret til løn fra det tidspunkt.

Den bortviste medarbejders advokat har søgt om at få sagen prøvet ved Højesteret, og retspraksis kan derfor blive ændret.