Råd og jura

Kom nu til lønfadet

Arkivfoto: Anita Corpas

Det går derudaf i arkitektbranchen, så hold på din ret og kræv mere i løn.

Af Tine Trabolt

Det går rigtig godt i arkitektbranchen. Virksomhedernes omsætning og overskud stiger, antallet af ansatte stiger og forbundet ser flere og flere ansættelseskontrakter. Men lønnen skal også følge med, og her er der plads til forbedring.

Gennemsnitslønnen på tegnestuerne steg kun 168 kroner om måneden fra 2015 til 2016. Det svarer til 0,39 procent.

Du har krav på at forhandle hvert år
Du har som ansat efter Arkitektoverenskomsten krav på en årlig lønforhandling. Hvordan og hvornår det foregår, skal fremgå af virksomhedens lønpolitik.

Du skal som medarbejder forhandle din egen løn, og her er indsats, ansvar, erfaring og uddannelse i centrum.

Du har krav på at vide, hvilke forhold der tæller, når virksomhedens lønpulje fordeles. Du skal altså vide, hvad du skal gøre for at få mere i løn, og svaret skal fremgå af virksomhedens lønpolitik.

Du skal have mere end minimumslønningerne
Minimumslønnen i Arkitektoverenskomsten er kun et sikkerhedsnet. Alle skal have mere end minimumslønnen, medmindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Det står direkte i overenskomstteksten og betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde, hvorfor netop du ikke skal have mere. Det gælder også selvom du er steget i løn som følge af minimallønstigninger.

DIs lønstatstik viser, at gennemsnitslønnen for nedre kvartil på flere anciennitetsår kun ligger på overenskomstens minimumsløn. Det betyder, at mindst hver fjerde medarbejder kun får en løn svarende til minimumslønnen, hvillket ikke er i tråd med overenskomsten.

Nyuddannede kan godt forhandle
Gennemsnitslønnen for ansatte på første år ligger på 32.129 kroner, mere end 3100 kroner over minimumslønnen. Det svarer til en stigning på 2,33 procent sammenlignet med 2015. Lønstatistikken viser samtidig, at mindst halvdelen har en højere løn end minimumslønnen.

Få valgt en tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanterne har en nøglefunktion både før, under og efter lønforhandlingerne og som sparringspartner ved evaluering af lønpolitikken. Få derfor valgt en tillidsrepræsentant på din virksomhed, hvis I ikke har nogen. Det kræver kun fem ansatte og forbundet står klar med råd og støtte.


Brug lønstatistikken
Brug DIs lønstatistik og sammenlign den tilbudte løn med særligt tabel 4 side 5, hvor lønnen er opdelt på anciennitet og tabel 18 side 14, hvor lønnen er opdelt på stillingsbetegnelser.
Kontakt forbundet, hvis du kun får minimumsløn
Lønnen i tabellerne er inklusiv eget pensionsbidrag men eksklusiv arbejdsgivers bidrag på 8,67 procent.