Råd og jura

Jobløn er for de hardcore

Svar på FAODs spørgeskema om OK-20 senest 27. oktober. Arkivfoto: Anita Corpas

Sig kun ja til jobløn, hvis du har tillid til, at du holder dig på 37 timer, og har mod til at sige aftalen op, hvis det løber løbsk.

Af  jurist Tine Trabolt

Der bliver talt meget om jobløn på tegnestuerne, men reglerne i Arkitektoverenskomsten bliver ofte misforstået.

På jobløn får du en løn for at løse dine opgaver frem for en løn for at være på arbejde 37 timer. Det kræver tillid og mod til at sige fra.

Jobløn er 37 timer

Du skal ikke arbejde mere end 37 timer i gennemsnit på jobløn. Det står ordret i overenskomsten. Arbejder du i perioder mere end 37 timer, skal du i andre perioder have mulighed for at arbejde mindre.
Du skal altså ikke have flere opgaver, end hvis du var ansat efter de almindelige arbejdstidsregler. Formålet med jobløn er, at arbejdstiden bliver mere fleksibel, ikke at du skal arbejde mere.

Du har selv ansvaret for at løse dine opgaver og styre din arbejdstid, og du har ikke ret til at afspadsere mer- og overarbejde time for time. Derfor skal du også have mere i løn. Det er en god ide at holde regnskab med arbejdstiden, så du kan dokumentere, om den ligger på 37 timer i gennemsnit.

Har du ikke tillid til, at din ledelse vil hjælpe og bakke dig op, skal du holde dig fra jobløn.

Sig den dårlige aftale op

Du kan altid sige en joblønaftale op med en måneds varsel, uden at det får konsekvenser for dit job.

Når du selv har ansvaret for dine opgaver og din arbejdstid, skal du have mod til at banke i bordet og sige fra, hvis du ikke kan få tingene til at hænge sammen og holde arbejdstiden på 37 timer. Får du ingen støtte fra din chef, må du sige aftalen op og gå over på de almindelige arbejdstidsregler. 


Spørg Ulla

Love og regler er tungt og tørt, men gør dig selv den tjeneste at få styr på, hvad der er op og ned på jobløn i Arkitektoverenskomsten, inden du siger ja.

  • Jobløn er 37 timer læs § 5a, stk. 1.
  • Du kan frit sige aftalen op læs § 5a, stk. 6.

Forbundet Arkitekter og Designers brevkassejurist Ulla pixi-forklarer på sin helt egen måde, hvordan medlemmerne kan udnytte mulighederne i Arkitektoverenskomsten.

Se videoen og følg med i artiklerne om Råd og jura.