Nyhed

Inspirationsmøde for dimittender i København på tirsdag

Tirsdag den 14. juni 2005 afholder ARKITEKTFORBUNDET et inspirationsmøde for årets første afgængere. På mødet har vi blandt andet inviteret 5 arkitekter, der vil fortælle om vejen til deres første job.

Aftenen kommer til at handle om at blive selvstændig, det private erhvervsliv, om at arbejde i det offentlige og ikke mindst om at være ansat i udlandet.

Kirsten Kvist fra Akademikernes arbejdsløshedskasse (AAK/AJS) vil fortælle om ”Muligheder på dagpenge – på vej til job!”, og du vil få mere at vide om fordelene ved at være af ARKITEKTFORBUNDET. Vi byder på sandwich.

Programmet ser ud som følger - med forbehold for ændringer:

17:00 Velkomst v/Mette Carstad formand for bestyrelsen i ARKITEKTFORBUNDET
17:15 Præsentation af ARKITEKTFORBUNDET
17:30 Introduktion til ARKITEKTFORBUNDETs Netværk,
17:45 Arbejdsløshedskassen for akademikere – hvilke forpligtelser og muligheder har jeg som dimittend? v/Ib Sander-Hansen, faglig sekretær i ARKITEKTFORBUNDET
18:00 ”Muligheder på dagpenge – på vej til job!” v/Kirsten Kvist, AAK/AJS
 
Pause
 
18:45 Den privat ansatte v/Louise Grassov ansat hos Gehl Architects
19:00 Den selvstændige v/Mette Holm
19:15 Den privat- og udenlandsansatte v /Kristian Westh tidligere ansat i Norge, nu ansat hos tegnestuen NOBEL arkitekter a/s 
19:30 Den offentligt ansatte v/Catrine B. Thackray, ansat i Vej og Park, Københavns Kommune og
19:45 Den i udlandet ansatte v/Anne Marie Galmstrup, tidligere ansat på tegnestue i London, nu ansat på Henning Larsens tegnestue.

Praktiske oplysninger:
Arrangementet bliver afholdt tirsdag den 14. juni i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K, klokken 17.00-20.00.