Nyhed

Ingen varmefri

Det er vigtigt, at det ikke bliver for varmt, hvis man skal sidde inde og arbejde i sommertiden. Arbejdsgiveren er forpligtet til at gøre klimaet tåleligt.

Varmefri – det lyder godt. Men det er der ikke noget, der hedder. Selv om man er henvist til skrivebordet sommeren igennem, skal man dog ikke finde sig i, at temperaturen nærmer sig kogepunktet.

Arbejdstilsynet tilråder, at temperaturen på arbejdspladsen aldrig overstiger 20-22 grader – og den bør under ingen omstændigheder komme op over de 25 grader. Ved en hedebølge kan man minimere varmen ved blandt andet at skærme af for solen, slukke unødvendigt lys – og så drikke meget vand og holde mange pauser, så hjernen ikke koger over.

Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25ºC. Det accepteres af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko.

Derfor bør man tage visse forholdsregler:

 • Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25ºC i perioder med normale udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet. 
 • Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.
 • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35ºC og luftfugtigheden er 40-60 pct.
 • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35ºC.
  Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
 • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
 • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
 • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
 • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.