Nyt fra branchen

Hæder til nyuddannede arkitekter

Fra venstre: Line Rohr Kristiansen, Victor Bøgebjerg Josefsen og Rosa Bui

Fredag den 2. februar dimitterede 50 arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus. Det blev blandt andet fejret med uddeling af et legat og en pris.

Pressemeddelelse

Et Vola Rejselegat på 30.000 kr. gik til Line Rohr Kristiansen og Victor Bøgebjerg Josefsen for deres afgangsprojekt ”Et moderne sanatorium i kulturhistoriske bygninger”.

De har omdannet Psykiatrisk Hospital Risskov til et center for mental velvære. Intentionen er at bevare de arkitektoniske og kulturelle værdier i Gottlieb Bindesbølls fine, gamle bygninger, men alligevel foretage omfattende forandringer, så bygningerne og området lever op nutidige krav og behov. Og det har de ifølge juryen gjort overbevisende.

I motiveringen hedder det blandt andet:

”Projektet sammenknytter på forbilledlig vis et boligområde med et nutidigt sanatorium og et parkområde med kurfaciliteter. (…)

Det imponerende og omfattende transformationsprojekt tydeliggør, hvordan man ved hjælp af hele arkitektens palette kan skabe ny og vedkommende arkitektur, der indeholder stor integritet, men samtidig udviser respekt for den historiske kulturarv.

Projektets omfang og høje kvalitet er enestående for et afgangsprojekt og et vigtigt input i en samfundsmæssig debat om, hvordan vi i dag som arkitekter forholder os til historien.”

Cebra-prisen, der uddeles af arkitektfirmaet Cebra og tildeles ”det mest eksperimenterende afgangsprojekt, der med vovemod afsøger nye og ukendte områder indenfor arkitekturen på en innovativ og fordomsfri måde”. Prisen gik til Rosa Bui for projektet ”Hèm Sài Gòn”.

Hun tager fat på en problematik, der går igen i mange store metropoler. Især i Asien, hvor historiske bydele nedrives og erstattes af vestligt inspirerede skyskrabere, hvorved både sociale og kulturhistoriske lag i byen går tabt.

Men hvordan nytænker man og udfordrer denne problemstilling arkitektonisk? Ifølge Rosa Bui handler det om at udvikle uden at ødelægge.

Om tildelingen hedder det blandt andet:

”Rosa Buis kærlighed til kvarteret og de mennesker, der bor der, gennemsyrer projektet, men det er samtidig usentimentalt og visionært. Hendes strategi er, at man ved at fortætte og samtidig gøre disse områder kommercielt attraktive kan bevare de eksisterende historiske værdier. Vi er imponerede over Rosa Buis meget grundige og indlevede registrering i Saigons hèms [byens historiske kvarterer], der udgør et tydeligt argument for hvorfor de skal bevares. Hun forstår samtidig at bruge sine observationer direkte i sine arkitektoniske løsninger, hvor bygning, kvarter og gadeliv overlapper i et levende byggeri.”

Cebra overrakte prisen med et ønske og håb om, at Rosa Bui vil fortsætte sin overbevisende kamp for at nytænke, forstå og bevare vigtige historiske lag i den moderne by.

Med hæderen følger Le Corbusiers samlede værker, ”Oeuvre Complete”.