Råd og jura

Du skal selv betale 1. maj og Grundlovsdag

Du har kun ret til betalte fridage 1. maj og Grundlovsdag, hvis det er aftalt eller kutyme på arbejdspladsen.

Af Tine Trabolt

1. maj og Grundlovsdag 5. juni er ikke helligdage, men mange holder fri helt eller delvist.

Du har kun ret til betalte fridage, hvis det fremgår af din overenskomst, ansættelseskontrakt, personalepolitik eller er kutyme på arbejdspladsen. 

Hvis din arbejdsgiver vil holde ferielukket 1. maj eller Grundlovsdag, skal dette varsles med en måned.

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder på din arbejdsplads. 

Bemærk at FAODs sekretariat holder lukket 1. maj og Grundlovsdag.