Nyhed

Forbundet Arkitekter og Designere får ny formand

Nyvalgt formand for FAOD. Foto: Ulrik Jantzen.

Arkitekt Jan Ove Petersen bliver ny formand for FAOD. Han blev valgt af repræsentantskabet den 28. maj. Jan Ove Petersen er ansat i planafdelingen i Esbjerg Kommune og tidligere næstformand i FAODs bestyrelse, hvor han har været aktiv i de seneste 3 år.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Forbundet Arkitekter og Designeres repræsentantskab mødtes virtuelt den 28. maj, bl.a. for at vælge ny formand for FAOD.

Arkitekt Jan Ove Petersen blev enstemmigt valgt. Han har i de sidste to år været næstformand i FAOD og fungerende formand siden midten af februar 2020, hvor den tidligere formand Peter Toftsø valgte at træde tilbage og koncentrere sig om sin faglige karriere uden for FAOD.  

Jan Ove Petersen glæder sig til at fortsætte arbejdet i den nye bestyrelse med fokus på åbenhed og samarbejde omkring det helt centrale formål at sikre gode vilkår og faglig udvikling for arkitekt- og designmedlemmerne.

– Jeg takker for valget. Jeg ser den nye bestyrelse som et stærkt samarbejdende hold. Den nye bestyrelse er tæt forankret i FAODs medlemssammensætning. De fem medlemmer repræsenterer alle medlemmer, og har selv baggrund fra både offentlige og privat arbejdspladser samt som selvstændige arkitekter og designere, siger den nyvalgte formand.

Og samarbejdet gælder ikke kun internt i bestyrelsen og med repræsentantskabet. Det gælder i lige så høj grad bestyrelsens samarbejde med FAODs sekretariat og andre faglige organisationer, understreger Jan Ove Petersen:

– Bestyrelsen skal sikre at de nye mål i repræsentantskabets vedtagne strategiplan opfyldes bl.a. gennem løbende dialog med FAODs sekretariat om initiativer mv. Som forening skal vi også samarbejde bredt med øvrige faglige organisationer, siger han, og fortsætter:

– Det handler fortsat om, at FAOD bliver ved med at sikre den nødvendige service og opbakning til arkitekt- og designmedlemmerne. Vi skal blive ved med at fremme gode arbejdsvilkår og faglig udvikling til vores medlemmer.

– Corona-krisens påvirkning af de offentlige rum og efterspørgslen på grøn omstilling er nye udfordringer for samfundet. Jeg tror på, at vores medlemmer, dygtige arkitekter og designerer, kan være med til at finde svaret i form af kvalificerede løsninger, siger Jan Ove Petersen.

Nyt medlem af FAODs bestyrelse og ny næstformand

På repræsentantskabsmødet blev designer Johanne Aarup Hansen valgt som nyt medlem af FAODs bestyrelse, og Sabina Happel blev valgt til ny næstformand.

Johanne Aarup Hansen har været en del af FAODs repræsentantskab siden 2012, og sad i bestyrelsen 2013-2018.

Sabina Happel har siddet i FAODs repræsentantskab siden 2018 og været en del af bestyrelsen i de sidste 2 år.

Se hele FAODs bestyrelse.