Nyhed

Forbered dig, når du forhandler løn

Anette Bjerring Gammelgaard er senior arkitekt og tillidsrepræsentant ved Schmidt, Hammer Lassen. Foto: Bo Billeskov Grünberger

Den nye overenskomst gør det vigtigere end nogensinde at være god til lønforhandling. Vi har spurgt en erfaren tillidsrepræsentant om, hvordan man forbereder sig bedst muligt og hvordan man bruger sin tillidsrepræsentant.

Af Bo Billeskov Grünberger

Tal åbent om løn

Anette Bjerring Gammelgård, tillidsrepræsentant hos Schmidt, Hammer Lassen i Aarhus, ser sin rolle som tillidsrepræsentant som både medierende i forhold til medarbejdere og ledelse, men hun er også en ressource, som hendes kolleger kan trække på. Der er mange elementer i en overenskomst, og det kan være uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alle detaljer. Derfor er det rart at kunne støtte sig op ad en tillidsrepræsentant, og det er blevet særlig aktuelt i den nye overenskomst.

– Det nye lønsystem lægger op til frie forhandlinger i højere grad end før. Tidligere steg man automatisk i løn efter ens anciennitet og tænkte måske ikke så meget over at skulle ind til lønsamtale. I dag fungerer de tre lønbånd så som et slags minimum i forhold til, hvor man skal ligge lønmæssigt. Derudover skal man så have forhandlet løn i forhold til det ansvar, man løfter og de opgaver, man har, fortæller Anette Bjerring Gammelgård.

Det kan være hårdt selv at skulle forhandle sin løn, hvis man har været vant til at kunne lægge sig op af de 13 lønbånd, der fandtes indtil 2012. Pludselig skal man ud i overvejelser om, hvilken værdi man skaber for sin arbejdsplads, og man skal også kunne argumentere for sin værdi overfor ledelsen.

Anette Bjerring Gammelgård peger på, at der er brug for en ny kultur ude på virksomhederne, hvor åbenhed om lønnen kan blive et vigtigt værktøj til at finde ud af, hvad man selv kan tillade sig at forlange i en lønforhandling. Det kan dog være svært, fordi det for mange er et tabu åbent at fortælle sine kolleger, hvad man får i løn.

– Jeg ved godt, at det for mange er svært at tale om løn, men man kan være med til at skabe en åbenhed på arbejdspladsen for, at man kan snakke åbent om løn. Det kan gøre, at man står stærkere, når man skal til forhandling. Man kan også kontakte forbundet og bruge dem som en del af ens forberedelse, siger hun.

Tænk hele tiden på lønforhandling

Ligesom Dorthe Jørgensen mener Anette Bjerring Gammelgård, at mange arkitekter kan have en tendens til at være for loyale overfor deres arbejdsplads og ikke være klar til at skifte job for at få en højere løn.

– Mange arkitekter er meget passionerede om det, de laver, så når der pludselig står, at man skal til lønforhandling, så har mange måske mere lyst til at sidde og arbejde med deres projekt. Den passion er noget af det, der er så fantastisk ved at være arkitekt, men det kan også give udfordringer, mener hun.

Der er dog ingen anden vej fremad end at indstille sig på de nye tider, for der er ikke udsigt til, at lønbåndene kommer tilbage. Heldigvis kan man selv gøre meget for at forberede sig til lønforhandlingen, og man kan også bruge sin tillidsrepræsentant.

– Man skal forberede sig rigtig godt til en lønforhandling, og man skal også tænke på, at det er noget, man skal varme op til hver eneste dag, så man er synlig. Man skal også se på sine argumenter og skære ind til benet, så man er mere overbevisende, når man skal til lønforhandling, fortæller Anette Bjerring Gammelgård.

En del af forberedelsen går også ud på at indstille sig på, at det kan være, at man ikke får det i løn, som man havde håbet på. Men her er det vigtigt at tage sine lønkrav alvorligt ved at signalere til sin leder, at man tager kravene med til næste forhandling. Det er nødvendigt, at man som medarbejder ofte tænker på sin lønforhandling, og at det ikke kun er en årligt tilbagevendende begivenhed, understreger Anette Bjerring Gammelgård.

Brug din tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanterne holder sig orienteret om, hvad der rører sig i de andre virksomheder. De har i Aarhus, og formentlig snart også København, et netværk, hvor tillidsrepræsentanterne mødes og udveksler erfaringer og viden. På den måde holder de sig opdateret i forhold til, hvordan lønforholdene er, og de fungerer også ved at bringe ny viden ind i virksomhederne.

Hos Schmidt, Hammer og Lassen har man etableret et samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere om MUS samtaler og efteruddannelsesplaner. De har udviklet en udviklingsplan til MUS samtaler, så medarbejderne kan se, hvordan deres leder forbereder sig, og hvordan de selv kan forberede sig med forskellige spørgsmål. Samarbejdet bliver evalueret ved at medarbejderne og tillidsrepræsentanterne samles uden ledelsen og taler om, hvordan rammerne for samtalerne har fungeret. Folk kan så byde ind med forslag til forbedringer, og de kan også komme med forslag, hvis de har prøvet noget, der virkede godt på en anden arbejdsplads.

– Bagefter går jeg så til ledelsen og er i dialog med dem om, hvordan vi kan forbedre det, og det fungerer rigtig godt, for ledelsen har jo en strategi for, hvad det er, man vil, men vi kan så samarbejde med dem om hele setuppet, det betyder utrolig meget, forklarer Anette Bjerring Gammelgård.

Det er altså vigtigere end nogensinde at have en tillidsrepræsentant, der er godt inde i overenskomsten og som kan hjælpe med lønforhandlingen. Har I  ikke en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan du læse mere om, hvordan man bliver tillidsrepræsentant, og hvilke rettigheder og pligter det medfører her.

— 

Følg Anette Bjerring Gammelgaard, når hun overtager vores Instagram fra 14. september.