Nyhed

Flere selvstændige og freelancere bliver nu omfattet af hjælpepakke

Christiansborg. Foto: Henrik Sørensen

Flere selvstændige, freelancere og kunstnere kan nu få hjælp fra regeringens hjælpepakker, hvis de mister indtjening som følge af coronavirus.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Regeringens hjælpepakke til selvstændige og freelancere er blevet justeret, så flere nu vil være omfattet.

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit (mod før 15.000 kr. i det oprindelig udspil til hjælpepakken). Det skriver kultur- og erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst, som forventer et indtægtstab pga. COVID-19.

Det gælder dog fortsat, at beløbet skal dreje sig om enten B-indkomst eller omsætning. Det er ikke muligt at medregne flere typer indtægt, sådan som FAOD ønsker. Vi er fortsat i kontakt med lovgiverne om at få det ændret.

Læs også: FAOD til kulturministeren: Kreative risikerer at falde uden for hjælpepakkerne.

– Vi forsøger hele tiden at favne flest muligt og i særlig grad dem, som er hårdest ramt. Derfor har regeringen nu besluttet at sænke grænsen for, hvornår for eksempel freelancere og kunstnere kan blive omfattet af ordningen, siger erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere er et led i Regeringens, Venstres, Dansk Folkepartis, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances og Alternativets Aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020.

Med aftalen etableres der en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 mia. kr. i 2020. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Parterne bag aftalen er enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, og Erhvervsstyrelsen forventer at åbne kompensationsordningen for selvstændige onsdag.

Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag, der allerede er taget som følge af COVID-19, herunder udskydelse af moms og skat, lånegarantiordninger og trepartsaftale om lønkompensation.


Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

• Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

• Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

• Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

• Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.Hjælp til faste udgifter

Virksomheder har mulighed for at søge om midlertidig kompensation for faste udgifter. 

Det gælder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing). Ordningen dækker udgifter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ordningen gælder for virksomheder, der:

  • Forventer et fald i omsætningen på mindst 40%
  • Har faste udgifter for mindst 25.000 kr.

Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Derfor kender vi endnu ikke detaljerne i ordningen, men du kan læse, hvad regeringen har lagt op til her.

Følg med på Virksomhedsguiden for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.