Råd og jura

FAOD vinder historisk sag om brud på overenskomsten

Arbejdsgiver kan nu søge lønkompensation, når ansatte sendes hjem med fuld løn. Arkivfoto.

Det er overenskomstbrud, hvis arbejdsgiver ikke udbetaler timer udover 150 efter Arkitektoverenskomsten. Det slår voldgiftsretten fast.

Af Tine Trabolt

Medarbejder og arbejdsgiver kan ikke aftale, at overarbejdstimerne over 150 timer kan afspadseres. Timerne skal altid udbetales med et tillæg på 50 procent.

Det slår voldgiftsretten helt fast i en historisk sag, hvor Forbundet Arkitekter og Designere vinder over Dansk Industri om at tolke på arbejdsreglerne i Arkitektoverenskomsten.

Forbundet Arkitekter og Designere har fået medhold i samtlige klagepunkter, og afgørelsen får dermed helt principiel betydning for alle forbundets medlemmer fremover.

Afgørelsen betyder, at en arbejdsplads ikke kan nægte at oplyse om medarbejdernes timer. Virksomheden kan heller ikke presse en ansat til at indgå aftale om at afspadsere overarbejdstimer over 150 timer.

– Vi har nu en principiel afgørelse, der slår helt fast, at medarbejderne ikke kan presses til at afspadsere timerne udover 150. Samtidig er det meget vigtigt for os, at Dansk Industri skal medvirke til oplyse en sag, siger Arne Ennegaard Jørgensen, direktør i Forbundet Arkitekter og Designere.

– Det bliver derfor nemmere at forfølge misbrug i fremtiden. Alle medlemmer, der ikke får udbetalt overarbejdstimer udover de 150 timer, bør derfor kontakte forbundet, opfordrer Arne Ennegaard Jørgensen.

Sagen kort

Et medlem af Forbundet Arkitekter og Designere blev bedt om at afspadsere 153 overarbejdstimer i stedet for at få timerne udbetalt med tillæg.

I overenskomsten fremgår det, at alle timer ud over 150 timer skal udbetales med tillæg på 50 procent.

– Voldgiftsretten slår fast, at overenskomsten ikke tillader, at arbejdsgiver og ansatte ved aftale kan fravige overenskomsten, heller ikke selvom medarbejderen selv ønsker det, siger Arne Ennegaard Jørgensen.

Timerne udover 150 skal udbetales, også selvom timerne allerede er afspadseret med et tillæg på 50 procent. Voldgiftsretten idømte derfor arkitektvirksomheden en bod på 80.000 kroner til FAODs medlem for tabt lønindtægt.

Forbundet Arkitekter og Designere sandsynliggjorde under sagen, at også andre medlemmer ikke har fået udbetalt deres overarbejdstimer. Men virksomheden nægtede at oplyse medarbejdernes timer, også selvom det kunne gøres anonymt.

Også her var Voldgiftsrettens afgørelse meget klar. Virksomheden skal medvirke til at oplyse sagen og dømte derfor virksomheden en bod på 20.000 kroner.

 

Det siger reglerne om arbejdstid (Arkitektoverenskomstens § 5)

  •     Alle timer over 150 timer i timepuljen skal udbetales med et tillæg på 50 procent ved førstkommende lønudbetaling.
  •     Det er overenskomstbrud at afspadsere timer udover 150 timer, selvom medarbejderne selv ønsker det.
  •     Timer over 150 timer skal udbetales med et tillæg på 50 procent selv om timerne er afspadseret.
  •      Medarbejderne råder over de første 75 timer i timepuljen. Det betyder den ansatte har ret til at varsle timerne afspadseret med en måneds varsel.
  •     Arbejdsgiver råder over de sidste 75 timer i timepuljen. Det betyder, at arbejdsgiver med et varsel på 24 timer kan kræve timerne afspadseret i forholdet 1:1 eller udbetalt med et tillæg på 50 procent.