Nyhed

FAOD træder ind som støtte for Anne Black i afgørende sag mod Netto

Keramiker Anne Black gik i 2016 viralt med videoen ‘Jeg føler mig kopieret’, hvor hun anklager Netto for at have kopieret og solgt tre af hendes produkter. Foto: fra videoen, gengivet med tilladelse fra Anne Black.

Landsretten har godkendt at FAOD træder ind som såkaldt bi-intervenient til støtte for Anne Black i sagen mod Netto, der efter sagen blev anket skal afgøres i Landsretten 13. - 14. maj. Dansk Erhverv indtræder i sagen til fordel for modparten, så indsatsen er hævet i en sag, der i forvejen var udråbt som afgørende for hele den danske designbranche.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Anne Black vandt en klar sejr i Sø- og Handelsretten den 4. juni 2019, da retten slog fast at Netto og producenten Ronald A/S i 2016 havde kopieret og solgt tre produkter designet og markedsført af Anne Black. I følge dommen var der tale om en klar krænkelse af designerens ophavsret.

Retten lagde endvidere vægt på, at hele Anne Blacks brand var blevet skadet i forbindelse med salget, hvorfor Netto blev pålagt at betale designeren 1,5 mio kroner plus omkostninger og renter. Det er en af de største erstatninger, der er blevet tilkendt en dansk designvirksomhed i sådan en sag.

Støvet havde knap lagt sig før Netto (Salling Group) ankede dommen, og sagen skal nu prøves i landsretten 13.- 14 maj.

Anne Blacks sag mod Netto har kørt nu i snart 4 år. Foto: udlånt af Anne Black.

FAOD har anmodet retten om at træde ind som såkaldt bi-intervenient til fordel for Anne Black. Det har retten tilladt. Ved bi-intervention er der tale om, at vi som fagforbund, der har en retlig interesse i udfaldet af retssagen, kan indtræde i sagen til støtte for en af parterne.

Derfor er Anne Blacks sag vigtig

FAOD går ind i sagen, da den har væsentlig betydning for forbundets medlemmer og for udviklingen i dansk design.

– Anne Black-sagen er en vigtig principsag. Den handler om designeres ophavsret. Dybest set skal domstolene tage stilling til, om designere er beskyttet mod, at butikker som Netto laver bevidste efterligninger af originalprodukter og dermed tager brødet ud af munden på designere og designvirksomheder, siger Hans Christian Asmussen, designer og bestyrelsesmedlem i FAOD.

Han fremhæver desuden at Anne Blacks sag er vigtigt, fordi den både handler om værker og om værdien af det brand, Anne Black har brugt årtier på at opbygge. Sø- og Handelsretten dom fastslog at Netto havde plagieret og krænket begge dele.

– Et designudtryk er både et værk og et brand. Og designværdien ligger i syntesen mellem de to. Det er dér Anne Blacks sag er sindssygt vigtig, siger Hans Christian Asmussen.

Anne Black sagen er blevet principiel for hele branchen

FAOD går ind i sagen sammen med Akademikerne og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som begge også indtræder til fordel for Anne Black. Akademikerne er paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, herunder FAOD, og har i alt ca. 425.000 medlemmer blandt akademisk uddannede i Danmark.

På modpartens side meldte en ny spiller sig i sidste uge pludselig på banen. Dansk Erhverv (DE) bad i 11. time retten om at kunne indtræde som bi-intervenient til fordel for Salling Group. Salling Group er medlem af Dansk Erhverv, som er brancheorganisation for både detailhandlen og for de kreative erhverv.

Således er fronterne nu trukket op og indsatsen hævet i en usædvanlig sag, der allerede har hele designbranchens bevågenhed.

Dansk Erhverv angriber ophavsretten

Dansk Erhverv begrunder deres interesse i sagen med, at den har stor betydning for DEs medlemmer, og de rammevilkår medlemmerne er underlagt, herunder ”vilkår i relation til den ophavsretlige beskyttelse af brugskunst, som har betydning for rammerne for kreativ udfoldelse og det konfliktniveau, som et uhensigtsmæssigt ophavsretligt beskyttelsesniveau vil medføre.”

I deres anmodning om bi-intervention til retten går Dansk Erhverv direkte til angreb på Sø- og Handelsrettens dom fra 4. juni. En dom som blev afsagt enstemmigt af rettens juridiske dommer og to sagkyndige dommere.

Under sagen kom det oven i købet frem, at producenten Ronald A/S i et internt notat selv var vidende om, at de var i ond tro og handlede mod bedre vidende.

Anne Blacks hængekrukke, vase og lågkrukke i forgrunden, Nettos kopier i baggrunden. Foto fra retssagen af Johan Løje.

Dansk Erhverv vælger at stille sig bag Nettos påstand om, at Anne Blacks produkter ikke har den ”fornødne grad af særpræg” til at være beskyttet af ophavsretsloven og markedsføringsloven. Dansk Erhverv mener ligefrem, det vil være skadeligt for erhverslivet, hvis Anne Blacks design kan opnå beskyttelse, skriver de:

”Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at såfremt de i sagen omhandlede Anne Black produkter antages at være beskyttede efter ophavsretsloven og/eller markedsføringsloven, vil kravet til ophavsretlig beskyttelse og beskyttelse af produkters udformning efter markedsføringsloven blive sat så lavt, at det vil være overordentligt vanskeligt at designe og sælge selv meget simple brugsprodukter i Danmark uden væsentlig risiko for at krænke andres ophavsrettigheder.”

Det, mener Hans Christian Asmussen, er helt forkert.

– Det er helt forkert, når Dansk Erhverv hævder, at hvis Anne Black får medhold i ankesagen, vil det hæmme den kreative udfoldelse i designbranchen; en dom, der beskytter Anne Blacks ophavsret, vil på ingen måde begrænse andres frihed til at skabe nyt originalt design – man skal blot holde sig fra at stjæle fra andre, understreger Hans Christian Asmussen.

Man kan også spørge sig selv om DEs medlemmer er helt på linje med organisationen i de påstande. Den ophavsretlige beskyttelse af eksempelvis brugskunst, suppleret af markedsføringslovens regler, er af helt afgørende betydning ikke bare for de skabende designere, men i høj grad også for de virksomheder, der investerer i udvikling, produktion og distribution af designprodukter. Mange virksomheder, der også er at finde blandt Dansk Erhvervs medlemmer.

En skærpende omstændighed ved Anne Blacks sag er, at der er tale om en serie på tre produkter, som Netto ifølge Sø- og Handelsretten kopierede, markedsførte og solgte. Sø- og Handelsrettens dom var meget klar, både i sin udtalelse og i udmålingen af godtgørelse.

Landsretten får nu det endelige ord i sagen, som vi selvfølgelig følger op på.

Læs mere om sagen og hvorfor den er så usædvanlig og afgørende: Anne Black sag kan få betydning for hele designbranchen.


Sagen kort
  • Sagen drejer sig om en vase, en lågkrukke og en hænge-urtepotte, som Netto markedsførte i deres tilbudsavis tilbage i 2016 og solgte som spotvarer i butikkerne henover 14 dage.
  • Anne Black mener, produkterne er kopier af tre produkter fra hendes virksomhed, som blev solgt på samme tid. Og at Netto desuden i markedsføringen af produkterne har efterlignet hendes visuelle identitet.
  • Netto og producenten Ronald A/S hævder at produkterne er så generiske, at der ikke kan være tale om kopier, og at de derfor ikke har krænket designerens ophavsret.
  • Anne Black afviste et forligstilbud på en million kroner og stævnede Netto.
  • Den 4. juni fik Anne Black i Sø- og Handelsretten medhold i alle anklager, og Netto og Ronald A/S blev pålagt at betale 1,5 millioner kroner plus renter og sagsomkostninger i erstatning.
  • Under sagen i Sø- og Handelsretten fastslog syns- og skønserklæringen klart, at Anne Blacks produkter var kopieret.
  • Netto og Roland A/S ankede dommen til Landsretten, og der skal sagen nu prøves 13.-14. maj 2020.
  • Der ventes at falde dom i løbet af sommeren. Dommen vil godt kunne ankes til Højesteret, men det kræver en særlig bevilling fra procesbevillingsnævnet. Det gives kun i principielle sager.