Nyhed

Kom til OK-møder i Aarhus og København

Formand Peter Toftsø glæder sig til at møde medlemmerne i januar. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Kom til medlemsmøde i januar og fortæl os, hvad du mener, vi skal tage med til forhandlingsbordet i Dansk Industri.

Af Tine Trabolt

Forbundet Arkitekter og Designere vil meget gerne høre medlemmernes ønsker og behov til den nye overenskomst på tegnestuerne, inden FAOD sammen med de andre fagforeninger sætter sig til forhandlingsbordet i februar 2020.

Derfor inviterer Forbundet til medlemsmøder i København den 16. januar hos Arkitema og i Aarhus den 23. januar hos C.F. Møller.

– Det er afgørende for os at få forventningsafstemt med medlemmerne inden vi sætter os overfor DI, siger Peter Toftsø, formand i Forbundet Arkitekter og Designere.

– Overenskomsten er jo rammen om det gode arbejdsliv ude på tegnestuerne de næste 2-3 år, så det er nu, vi skal have mandat fra medlemmerne.  

FAOD opfordrer alle medlemmer på tegnestuerne til at deltage. Møderne holdes sammen med Konstruktørforeningen, JA og Teknisk Landsforbund.

Forbundene orienterer på medlemsmøderne desuden om det forventede forhandlingsforløb og giver en forklaring på forhandlingsstrukturen i DI-regi.


København: 16. januar fra 16.30-18.00 hos Arkitema læs mere

Aarhus: 23. januar fra 15.00-16.30 hos C.F. Møller læs mere

Tilmeld dig senest 10. januar på faod@faod.dk Skriv enten ”OK-20 Kbh.” eller ”OK-20 Aarhus” i emnefeltet.  


Lønefterslæb

Mere end 50 virksomhedsledere og tillidsrepræsentanter deltog i november i en OK-konference, hvor især to temaer optog deltagerne: Den manglende generelle lønudvikling og uklare tekster i flere af overenskomstens paragraffer.

Branchens gennemsnitsløn er kun steget ca. 3% siden 2011, sammenlignet med reallønnen, der er steget med 6%, og byggeriets lønninger, der er steget med 12% i samme periode.

Uklarhederne i overenskomsten handler især om vilkårene for jobløn, hvor teksten giver anledning til flere mulige fortolkninger.

Læs om konferencen: FAOD varmer op til overenskomstforhandlinger på tegnestuerne