Nyhed

FAOD er klar til at forhandle med DI

Forhandlingslederne ved OK-20. Direktør i FAOD Arne Ennegaard Jørgensen og Personalejuridisk chef i DI Louise Siggaard Jensen på OK-konferencen i Nyborg i november. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard/FAOD

FAOD forhandler i februar med DI om ny arkitektoverenskomst på tegnestuerne. Den nye overenskomst skal træde i kraft 1. marts.

Af Tine Trabolt

Forbundet Arkitekter og Designere er klar til at forhandle med Dansk Industri om den nye arkitektoverenskomst på tegnestuerne, som skal træde i kraft 1. marts 2020.

FAOD har med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen i efteråret, input fra medlemsmøderne i januar 2020 og løbende drøftelser med tillidsrepræsentanterne forberedt sig på krav, ønsker og forhandlingsstrategi.  

FAOD forhandler sammen med Konstruktørforeningen, JA og Teknisk Landsforbund. Fagforeningerne holder inden for de næste uger møde med Dansk Industri, hvor parterne skal hilse på hinanden og udveksle krav.

Industrien forhandler først
Der er en traditionel rækkefølge for forhandlingerne i Dansk Industri. Først forhandler CO-Industri og DI om Industriens Overenskomst, det såkaldte mindste betalingsområde.

Indgår parterne forlig om Industriens Overenskomst, sætter det rammerne for forhandlingerne på de øvrige overenskomster, og dermed også arkitektoverenskomsten. Industriforliget bliver derfor kaldt gennembrudsforliget. Parterne har aftalt, at forhandlingerne er mørklagte, og at de ikke forhandler i pressen.

Når gennembrudsforliget er på plads, går forhandlingerne på arkitektområdet for alvor i gang.

Musketer ed
Overenskomstforhandlingerne i DI vedrører 365.000 ansatte fordelt på mere end 200 overenskomster. Gennembrudsforliget på Industriens Overenskomst dækker mere end 142.000 medarbejdere. Arkitektbranchens cirka 3.000 ansatte udgør derfor en meget lille del i DI.

Kommer der et gennembrudsforlig, vil FAOD og DI gennemgå forliget for at se, hvordan det kan oversættes til arkitektoverenskomsten. I DI er der en musketer ed, som betyder at ingen må få mere eller mindre end andre.

Det hele sker i februar
Parterne bliver som regel enige om gennembrudsforliget i februar. Alle overenskomsterne udløber den 1. marts 2020, så forhandlingerne skal helst være færdige inden den dag for at undgå en storkonflikt.

Både FAOD og DI har afgivet konfliktvarsler, som kan træde i kraft 1. marts 2020. Det er standardprocedure i DI-regi, selv om forhandlingerne ikke er gået i gang endnu.

Forligsmanden kan udsætte en konflikt 2 gange af 14 dages varighed. Det vil sige ind til 29. marts. Første realistiske konfliktdag vil være 3. april, hvis parterne ikke er enige inden den dato.

Sidst der var storkonflikt på industriens område, var i 1998 med den såkaldte ”gærkrise”, hvor tomme brødhylder medførte et sort marked for udenlandsk gær til markant højere priser, inden regeringen greb ind efter 11 dage. 

Forhandlerne i FAOD og DI
I FAOD er det forhandlingsleder direktør Arne Ennegaard Jørgensen, jurist Tine Trabolt, formand Peter Toftsø og Sabina Happel, der er tillidsrepræsentant hos Sweco og kommende formand for Forbundets forhandlingsudvalg, der sidder med ved forhandlingerne.   

Derudover bistår FAODs forhandlingsudvalg: 

Dorthe Jørgensen, tillidsrepræsentant Friis & Moltke, Aarhus
Mikkel Vinterborg tillidsrepræsentant 3XN
Thomas Rahbæk tillidsrepræsentant Lundgaard & Tranberg 
Sabine Kjærulff, KANT arkitekter

På arbejdsgiversiden er der nedsat et forhandlingsudvalg og en baggrundsgruppe fra Danske Arkitektvirksomheder, der bistår DIs forhandlere.

Forhandlingsudvalget består af Kolja Nielsen fra CEBRA, Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Frants Nielsen fra Dorte Mandrup A/S og Lars Køster Svendsen fra Arkitema Architects.

Baggrundsgruppen består af Mogens Kristensen fra LINK Arkitektur, Clara Rigenstrup fra Tegnestuen Mejeriet, Jacob Kurek fra Henning Larsen Architects, Tine Kaspersen fra Bjarke Ingels Group og Jens Ole Bahr fra Friis & Moltke.

Læs mere på DIs hjemmeside
Læs mere om forløbet på Dansk Industris hjemmeside. Her kan du også se en video og tage en quiz om forhandlingssystemet i DI.