OK-18

Få svar på konfliktspørgsmål

Få svar på dine spørgsmål i den opdaterede konfliktvejledning

Få svar på aktuelle spørgsmål og læs konfliktvejledningen. OPDATERET.


Konfliktvejledning

Læs den opdaterede konfliktguide, og få svar på hvad der gælder under konflikt, hvis du fx er på barsel, er syg eller har syge børn, har selvstændig bibeskæftigelse eller er på efterløn. 

Akademikernes konfliktvejledning 20. marts 2018


Det er vigtigt, at du ved om du er omfattet af konflikt eller ej. Hold øje med din E-boks for besked fra din arbejdsgiver. Er du i tvivl om du er omfattet af strejke eller lockout skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller HR/personaleafdeling. Kontakt FAOD, hvis du ikke kan få svar på arbejdspladsen. 

Konflikten er udskudt
Som bekendt er konflikten udsat af Forligsmanden. Udsættelsen betyder, at strejke er udsat til 22. april og lockout den 28. april, hvis der ikke forinden er opnået forlig eller forligsmanden ikke forinden har opgivet eller forlænget yderligere 14 dage.

Forligsmanden kan inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, hvilket betyder at konflikten vil træde i kraft på femte dagen herefter. Hvis Forligsmanden erklærer forhandlingerne for afsluttet fx den 12. april vil både strejke og lockout træde i kraft den 16. april.

Forligsmanden kan udsætte konflikten yderligere 2 uger med strejke fra til 2. maj og lockout frem til 8. maj.

Er du udtaget til strejke, vil du også være omfattet af strejke, selv om arbejdsgiver undtager dig fra lockout.

Du må ikke arbejde under konflikten
Ved både strejke og lockout skal du forlade arbejdspladsen og må ikke befinde dig på arbejdspladsen, så længe konflikten varer. Du må heller ikke arbejde hjemmefra, læse og besvare arbejdsmails.

Konfliktramt arbejde
Medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, skal under konflikten fortsætte deres sædvanlige arbejde, men kan ikke pålægges at udføre et andet slags arbejde eller mere arbejde, end det, de er ansat til og sædvanligvis udfører.

Man må fx ikke passe andres børn men må godt tage sine egne børn med på arbejde.

Grænsen mellem ”normalt” arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække. Kontakt FAOD, hvis du er i tvivl om du er blevet pålagt konfliktramt arbejde.

Deltag i demonstrationer – de grønne balloner
FAOD opfordrer alle til at deltage i de planlagte demonstrationer i hele landet. Se alle aktiviteter i dit lokalområde på Danmarkskortet 

Gå efter de store grønne ’akademikerballoner’, som vil være synlige under demonstrationerne. Her samles alle medlemmer af akademikerorganisationerne.

Der kan være flere lokalt organiserede aktiviteter vi ikke kender til. Meld gerne tilbage til os, hvis du kender til en aktivitet, som ikke er med på Danmarkskortet eller opret den selv via hjemmesiden www.enløsningforalle.dk.

Konfliktstøtte – se video om konfliktlån
Bliver du omfattet af strejke eller lockout, vil du ikke modtage løn fra din arbejdsplads, men har mulighed for at få støtte fra FAOD. Støtten vil i første omgang blive et lån, som stort set svarer til din nettoløn inklusiv pension efter skat. Lånebetingelserne bliver lempelige i Lån og Spar Bank, da FAOD stiller garanti for lånet.

Du skal betale dit lån tilbage. I perioden, hvor du betaler af på dit lån, betaler du ikke kontingent til FAOD. I stedet for går dine kontingentkroner til at afdrage på lånet, indtil det er betalt tilbage. Du bliver derfor kompenseret for lånebeløbet.

Du vil få nedsat kontingent i så lang tid, som det vil tage at tilbagebetale det beløb, du har lånt ganget med en faktor 1,36 (1,36 er værdien af skattefradraget for fagforeningskontingent).

Hvis man eksempelvis låner 20.000 kroner, får man 27.200 i kontingentnedsættelse svarende til omkring 6 års kontingent som ordinært medlem (4444 kroner årligt i 2018).

Er du omfattet af konflikten, men ønsker du ikke et lån, vil du også få nedsat kontingent. Alle medlemmer stilles derfor lige, uanset om man vælger at låne eller ej.

Først efter en konflikt kan vi udregne, om der derudover skal udskrives et ekstra konfliktkontingent for alle medlemmer.

Vi sendte den 3. april mail ud til alle omfattet af konflikten med svarfrist den 13. april. Du skal svare på surveyen for at få konfliktlån og nedsat kontingent. 

Du kan besøge Lån og Spar banks hjemmeside , hvor du kan logge ind med Nem Id og søge om konfliktlån, hvis konflikten kommer.

Se DJØFs video – sådan fungerer et konfliktlån 

Ferie
Du kan ikke holde ferie, hvis ferien er planlagt til at starte samtidig med eller under konflikt. Du skal derfor aftale ny ferie med din arbejdsgiver.

Er ferien påbegyndt før konflikten starter, skal du holde den som aftalt.

Barsel
Du har ikke ret til løn under konflikt, selv om du er på barsel, men du har ret til barselsdagpenge. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark. Du har også ret til konfliktstøtte fra FAOD. 

Har du udfyldt det skema om konfliktlån vi sendte ud den 3. april, vil du blive kontaktet.

Sygdom
Du har ikke ret til løn under konflikt, selv om du er syg. Bliver du syg inden konflikten starter, har du ret til sygedagpenge. Du skal derfor kontakt kommune første dag konflikten starter. Du har også ret til konfliktstøtte fra FAOD.

Bliver du syg under konflikten, har du ikke ret til sygedagpenge, men vil kunne få konfliktstøtte fra FAOD.

Er du syg når konflikten stopper skal du sygemelde dig hos du arbejdsgiver. 

Har du udfyldt det skema om konfliktlån vi sendte ud den 3. april, vil du blive kontaktet.

Pension
Bliver der konflikt og du får indbetalt pension til Arkitekternes Pensionskasse så vil du opretholde dine forsikringsdækninger, mens der er konflikt. Du behøver derfor ikke, at indbetale pensionsbidrag under en konflikt. Ønsker du alligevel at betale ind til din pension under en konflikt, så skal du kontakte Arkitekternes Pensionskasse.

Hvem er omfattet af konflikt
Det er kun medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere omfattet af en akademikeroverenskomst, der er omfattet af konflikt.

Er du ansat efter en anden overenskomst fx med 3F eller lærerne, er du ikke omfattet af konflikten, selv om du er medlem af FAOD. Er du fx landskabsarkitekt eller ingeniør og medlem af FAOD vil du også være omfattet af konflikten.  

Er du ikke omfattet af konflikt, skal du give din arbejdsgiver besked. Du skal møde på arbejde, men må ikke udfører konfliktramt arbejde. 

Ledere med personaleansvar er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikt. Kontakt forbundet, hvis du er undtaget fra konflikt.

Opdateret 11. april 2018