Råd og jura

Få svar på corona-spørgsmål

FAOD opfordrer jer til åbent at drøfte, hvordan I tackler corona på arbejdspladsen. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard/FAOD

Hvad må du? Hvad kan du, og hvad kan du sige nej til? Drøft løbende konsekvenserne af corona på arbejdspladsen og kontakt FAOD, hvis du er i tvivl om din arbejdssituation. Nyheden opdateres løbende.

Opdateret 3. juli 2020 kl. 11.15

Af jurist Tine Trabolt

Konsekvenserne af corona udvikler sig med lynets hast, og flere og flere spørgsmål dukker op, da det er en ukendt og ekstraordinær situation.  

Her kan du læse nogle af svarene på, hvad der gælder for privatansatte, offentligt ansatte, selvstændige, ledige og studerende. 

Vi opdaterer nyheden løbende efter udviklingen, myndighedernes retningslinjer og ny hastelovning. Tjek derfor løbende vores hjemmeside.

Akademikerne (AC) arbejder på en FAQ med svar på spørgsmål særligt for privatansatte og kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. Følg med på ACs hjemmeside 

Vær fleksibel og kontakt FAOD

Forbundet Arkitekter og Designere opfordrer til, at I løbende drøfter, hvordan I tackler corona på arbejdspladsen, og at både arbejdsgiver og de ansatte er fleksible.

Kontakt FAOD, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til din arbejdssituation. 

Læs også:

Tillidsrepræsentant kæmper for kollegerne

Arbejder for at holde humøret oppe  


Pension

Sampension har meldt ud, at medlemmer af Arkitekternes Pensionskasse kan få henstand i 12 måneder.

Det betyder, at et medlem bevarer sine fulde forsikringsdækninger, selv om medlemmet ikke indbetaler til sin pensionsordning i 12 måneder, eller kun bliver indbetalt et mindre beløb for eksempel på grund af afskedigelse eller nedsat arbejdstid.

Henstand dækker både lønmodtagere, selvstændige og selvbetalere.

Pensionskassen har besluttet, at medlemmerne beholder deres dækninger foreløbigt frem til 9. juni 2020. 

Kontakt pensionskassen, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Læs: Pensionskassen for arkitekter og designere dækker dine forsikringer som følge af COVID-19


Det gælder for privatansatte efter Arkitektoverenskomsten

Læs her hvad der gælder for privatansatte efter Arkitektoverenskomsten

Fælles udmelding

FAOD, JA og KF har sammen med Dansk Industri lavet denne fælles udmelding om rammerne i vores Arkitektoverenskomst og mulige tiltag for at minimimere konsekvenserne og afskedigelser på virksomheden i lyset af corona-situationen.

Opfordring om samarbejde i arkitektbranchen

Joint encouragement of co-operation in the architect industry

Fælles skabelon og FAODs anbefalinger

FAOD, JA og KF har sammen med Dansk Industri lavet en fælles skabelon, som man lokalt kan tage udgangspunkt i, hvis man i virksomheden er blevet enige om at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid.

Frivillig aftale om nedsat arbejdstid (skabelon) 

FAODs anbefalinger ved frivillige aftaler om nedsat arbejdstid

Læs vores artikel: Lad dig ikke presse til at gå langt ned i tid og løn

Template and FAODs recommendations

Voluntary agreement on reduced working hours (template) 

FAODs recommendations regarding voluntary agreement  on temporary reduction of working hours 

Nedsat arbejdstid og dagpenge

Konsekvenser for dagpenge i forbindelse med arbejde på nedsat tid

Hjemsendelse på lønkompensation

Aftale om lønkompensation kan indgås frem til 29. august 2020, hvorefter den bortfalder. Hjemsendelsen kan også gælde for en del af perioden. Aftalen kan indgås med dags varsel. Forlænges aftalen henover sommeren, skal du holde 3 ugers sommerferie.

Konkurs og LG

Vær opmærksom på, hvad du kan få dækket fra Lønmodtagerne Garantifond (LG). For eksempel dækker LG ikke efteruddannelse, feriefridage og afspadsering. Det kan derfor være en god ide at få det brugt, hvis du er bekymret for at virksomheden går konkurs.


Det gælder for øvrigt privatansatte

Læs her hvad der gælder for øvrige privatansatte

Hjemsendelse på lønkompensation

Aftale om lønkompensation kan indgås frem til 29. august 2020, hvorefter den bortfalder. Hjemsendelsen kan også gælde for en del af perioden. Aftalen kan indgås med dags varsel. Forlænges aftalen henover sommeren, skal du holde 3 ugers sommerferie.

Nedsat arbejdstid og dagpenge

Konsekvenser for dagpenge i forbindelse med arbejde på nedsat tid

Konkurs og LG

Vær opmærksom på, hvad du kan få dækket fra Lønmodtagerne Garantifond (LG). For eksempel dækker LG ikke efteruddannelse, feriefridage og afspadsering. Det kan derfor være en god ide at få det brugt, hvis du er bekymret for at virksomheden går konkurs.


Det gælder for offentligt ansatte

Læs her hvad der gælder for offentligt ansatte

FAQ

De offentlige arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer drøfter løbende mulige tiltag, og tingene kan derfor hurtigt ændre sig.

Akademikerne (AC) arbejder på en FAQ, med svar på spørgsmål særligt for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. Følg med på ACs hjemmeside 

Opfordring til fleksibilitet

Fælles udmelding fra Forhandlingsfælleskabet, KL og Danske Regioner

Opfordring til fleksibilitet for regionalt og kommunalt ansatte 

Offentligt ansatte kan pålægges at holde op til 5 fridage

Offentligt ansat der er hjemsendt kan pålægges at holde op til 5 fridage frem til og med 13. april 2020. Der opfordres til dialog om placeringen.

Læs: Offentligt ansatte skal holde op til 5 fridage


Det gælder for selvstændige

Læs her hvad der gælder for selvstændige

Læs også

Selvstændige med blandet A- og B- indkomst bliver nu omfattet af hjælpepakker

Over 13.500 selvstændige har søgt om hjælp

Flere selvstændige og freelancere bliver nu omfattet af hjælpepakke

Hjælpepakke til små selvstændige og små virksomheder

 

Virksomhedsguiden 


Det gælder for ledige

Læs her hvad der gælder for ledige

Følg også løbende med på A-kassens hjemmeside.


Det gælder for studerende

Læs her hvad der gælder for studerende