Nyhed

EU giver øremærket barsel til fædre

Virksomhederne skal huske at orientere FAOD og DI inden de skrider til afsked af en far. der har planlagt forældreorlov. Arkivfoto.

Nyt direktiv sikrer mere orlov til fædre. Et lille skridt for mændene, men desværre ikke det store spring for ligestillingen, mener FAODs formand Peter Toftsø.

Af Tine Trabolt

EU er blevet enige om at øremærke 2 måneder af forældreorloven til fædre. Faderen får dermed væsentlig mere øremærket orlov end i dag. Moderen kan ikke overtage orloven, hvis faderen ikke holder den.

Forbundet Arkitekter og Designere er positiv over for direktivet, men ønsker ligeværdig barsel for begge forældre. 

FAODs formand Peter Toftsø. Foto: Bo Billeskov Grünberger.

– Der er et godt stykke vej til ligestilling på arbejdsmarkedet. Direktivet er et lille skridt for mændene, men desværre ikke det store spring for ligestillingen, siger FAODs formand Peter Toftsø.

I Danmark får de nye regler ikke nogen konsekvens for orlovens samlede længe, da de danske regler i forvejen er væsentlig bedre en EU’s minimumsregler. Men da moderen i mange tilfælde tager den del af orloven som forældrene deler på barselsdagpenge, vil det reelt betyde mere orlov til faren.

Danske regler skal ændres

Danmark og de andre EU- lande skal skrive reglerne ind i den nationale barselslovgivning. Der kan altså let gå et par år, inden det slået igennem for danske forældre. Den danske regering vil fx godt kunne indføre en længere øremærket perioden end direktivet, men ikke en kortere.

Det nye direktiv mangler endnu at blive formelt vedtaget i EU, men da EU-parlamentet og Ministerrådet er enige, er det en formalitet.