Råd og jura

Du har krav på en lønforhandling hvert år

Den særlige opsparing efter Arkitektoverenskomsten træder ikke i stedet for den årlige lønforhandling. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard/FAOD

Den særlige opsparing i Arkitektoverenskomsten træder ikke i stedet for de årlige lønforhandlinger, og du skal vide, hvordan du får mere i løn.

Af Tine Trabolt 

Der er som noget nyt i Arkitektoverenskomsten aftalt en generel lønstigning som et særligt løntillæg kaldet ”særlig opsparing”. Det særlige løntillæg ligger ud over lønbånd, lønbåndstigninger, og hvad du derudover har forhandlet dig til og træder ikke i stedet for de årlige lønforhandlinger. Tillægget bør fremgå på en særskilt linje på lønsedlen og ikke blandes sammen med de øvrige løndele.

Skal sikre generel lønstigning

Den særlige opsparing er 0,89 procent hvert år de næste 3 år. Det svarer til i alt 2,67 procent.

Løntillægget forsvinder ikke ved næste forhandling af overenskomsten. I de andre private overenskomster er tillægget blevet forhøjet, når overenskomsterne er fornyet og skal sikre en generel lønudvikling.     

Tillægget skal udbetales løbende hver måned fra 1. marts 2020 som et tillæg til den samlede løn.

Den særlige opsparing beregnes kun af den faste månedsløn inklusive eget pensionsbidrag, men ikke arbejdsgivers pensionsbidrag. Mer- og overarbejdsbetaling, ferietillæg og udbetalte feriefridage indgår ikke i beregningen af den særlige opsparing.

Du har krav på at forhandle løn hvert år

Den særlige opsparing træder ikke i stedet for de årlige lønforhandlinger.

Det fremgår af overenskomstteksten, at overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner værdien af det særlige tillæg i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Derfor har den ansatte fortsat krav på en lønforhandling hvert år.

Se overenskomstens § 3a, stk. 3 

Du skal vide, hvordan du får mere i løn  

Der er stor forskel på, hvordan corona-situationen har påvirket virksomhederne i arkitektbranchen. Vi opfordrer til, at du, uanset din virksomheds situation, tager en lønforhandling i både 2020 og 2021.

Det er vigtigt, at du løbende drøfter dine udviklingsmuligheder og lønmuligheder med ledelsen og får svar på, hvad der skal til, for at du får mere i løn i de kommende år.   

Forbered dig hele året

Du forhandler løn året rundt, og du skal hele tiden forberede dig på næste lønforhandling. Skriv løbende dine resultater ned, og gør din chef opmærksom på dine opgaver, dit ansvar og din indsats. 

Se videoen: Bliv skarp til at forhandle din løn

Brug lønstatistikken og TR

Brug DIs lønstatistik og tabellerne opdelt på  anciennitet, køn og stillingskategorier.
Lønnen i tabellerne er inklusiv eget pensionsbidrag men eksklusiv arbejdsgivers bidrag på 8,67 procent. 

Brug tillidsrepræsentanten, som ved hvad lønnen er på din virksomhed, eller kontakt FAOD, hvis du har brug for råd. E

FAODs overenskomst med kommentarer

FAOD har lavet nye kommentarer til overenskomsten, som vil blive sendt til alle medlemmer, som har oplyst, at de er ansat efter Arkitektoverenskomsten og har oplyst en privatmail til FAOD.

Kontakt FAOD, hvis du ikke har fået den kommenterede overenskomst på din privatmail senest i næste uge.