Råd og jura

Du er på arbejde under julefrokosten

Arkivfoto Per Rehfeldt

Kommer du galt afsted under julefrokosten er det en arbejdsskade, fordi julefrokosten er en del af jobbet. Dagligdagens krav til adfærd gælder stadig, så hold den gode takt og tone over for chef og kolleger.

Af Tine Trabolt

Mange steder er den årlige julefrokost et tiltrængt pusterum, hvor man får sluppet dagligdagens strabadser og møder sin chef og kollegaer under helt andre løsslupne rammer.

Men husk at du er på arbejde under julefrokosten. Er du ude for en ulykke, er det en arbejdsskade, og er din adfærd illoyal eller krænkende, kan det have konsekvenser for din ansættelse.

Arbejdsskade under den officielle fest

Falder du ned fra bordet og vrikker om på foden eller slår du hovedet ind i væggen under dansen, er det en arbejdsskade, så længe det er del af det officielle arrangement.  Det er et krav, at aktiviteten er en naturlig del af i julefrokosten, fx fællesleg eller dans.

Promillens størrelse er ligegyldig, og det er ikke afgørende om chefen er til stede, når du kommer til skade, eller om I holder festen på arbejdspladsen eller ude i byen.

Fortsætter du festen sammen med nogle kollegaer på et værtshus efter den officielle fest, vil det ikke være en arbejdsskade.  

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Hold den gode takt og tone 

Brug ikke julefrosten til at fortælle din chef, at han er inkompetent, eller at virksomheden er på slingrekurs. Du er stadig på arbejde, når du er til julefrokost, og du har stadig loyalitetspligt over for virksomheden. Det er heller ikke klogt at forhandle løn over snapsen.

Vær varsom med at være fysisk over for kollegaer, og hold igen med vittighederne under bæltestedet. Personlige grænser er forskellige. Nogle kan lide det lumre og platte , et knus og en tæt svingom, mens det for andre overskrider grænsen for kollegialt samvær.

I værste fald kan du få en advarsel eller afskediges for sexchikane, samarbejdsproblemer eller illoyal adfærd.

Som chef har man et større ansvar for at tingene ikke løber løbsk. Og man skal som chef kunne tackle en medarbejder, der vil tale fagligt under julefrokosten.

Hyg jer

Gode sociale sammenkomster er med til at ryste arbejdspladsen sammen og styrke arbejdsmiljøet.

Deltag og vær med til at bidrage til, at julefrokosten bliver et af årets højdepunkter.