Nyhed

DIN FERIE ER UROKKELIG

Når din ferie er fastlagt, kan hverken du eller din arbejdsgiver flytte den. Bliver du syg eller pålagt en opgave, har du ret til ny ferie.

Når din ferie er aftalt med din arbejdsgiver, ligger den fast. Kun under særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver flytte en allerede planlagt ferie, men der skal være tale om force majeure-lignende situationer. Det er fx ikke nok, at der er meget sygdom i afdelingen, eller at nogle af din kolleger har sagt op eller går på barsel.

Det er ikke muligt at opstille en facitliste over, hvad der præcis skal til, før det vil være i orden at flytte en planlagt ferie, men situationen skal være ekstraordinær og uforudsigelig og have store konsekvenser for din arbejdsgiver. Derfor vil det kræve en konkret vurdering fra gang til gang.


LÆS OGSÅ:

Ferie og Fridage


Er det dig, der har brug for at flytte din ferie, efter tidspunktet er aftalt, har du heller ikke krav på det. Men du og din arbejdsgiver kan selvfølgelig altid tale jer til rette om at ændre et ferietidspunkt, hvis det passer jer begge.

Hold dig fra arbejdsmail i ferien

Ferie skal bruges til at restituere, og når din ferie er begyndt, kan den ikke afbrydes.  Du har ikke pligt til at tjekke arbejdsmail eller svare, hvis din chef ringer eller skriver.

Påtager du dig opgaver i din ferie, har du afbrudt din ferie, og du har derfor krav på ny ferie. Du skal derfor inden du påtager dig opgaven lave en klar aftale med din chef om, hvornår du holder erstatningsferie. Selvom opgaven kun tager én time, har du ret til en hel ekstra feriedag. Vil din chef ikke give dig ny ferie, skal du afvise at løse opgaven og kontakte forbundet.

Du kan ikke holde ferie, når du er syg

Du kan ikke holde ferie, når du er syg, så vær opmærksom på din ret til erstatningsferie. Det er afgørende om du bliver syg før eller under ferien.

Syg før ferien:

Bliver du syg, inden din planlagte ferie er begyndt, er det en feriehindring. Det betyder, at du kan lade være med at holde ferie, og du har ret til at holde ferien på et andet tidspunkt. Det kan være, at du ønsker at holde ferie alligevel, selvom du er syg. Det kan du godt aftale med din arbejdsplads. Modtager din arbejdsplads dagpengerefusion, kan det være et problem at tage til udlandet uden at være raskmeldt. Kontakt forbundet.

Syg under ferien:

Bliver du syg under ferien, kan du få erstatningsferie fra den sjette sygedag. Du kan få erstatningsferie i op til fire uger. De første fem sygedage giver ikke ret til ny ferie, men sygedagene tælles sammen over hele ferieåret. Er du fx syg fire dage i sommerferien og tre dage i vinterferien, har du ret til to nye feriedage.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig hos arbejdspladsen senest ved normal arbejdstids begyndelse den første sygedag, fordi sygedagene først tæller fra den dag du melder sig syg.

Det er også vigtigt, at du søger læge den første dag, da sygdommen skal dokumenteres med en lægeerklæring. Også hvis du er i udlandet. Medarbejderne skal selv betale lægeerklæringen.

Når du raskmelder dig, skal du give besked, om du ønsker at holde resten af ferien, eller begynder på arbejdet med det samme.

 

ttr