Råd og jura

Det koster arbejdsgiver at fyre en far på orlov

Virksomhederne skal huske at orientere FAOD og DI inden de skrider til afsked af en far. der har planlagt forældreorlov. Arkivfoto.

Det er brud på arkitektoverenskomsten at afskedige en far, der er på forældreorlov eller har planlagt orlov, uden at virksomheden orienterer FAOD forinden. Tegnestue har betalt bod, selv om opsigelsen blev trukket tilbage.

Af Tine Trabolt

Et medlem af Forbundet Arkitekter og Designere blev afskediget på en større tegnestue. Han var lige blevet far og havde aftalt forældreorlov med ledelsen. Virksomheden havde ikke orienteret FAOD eller DI inden afskedigelsen. Forbundet valgte at forfølge sagen, selv om tegnestuen i mellemtiden havde trukket opsigelsen tilbage. Virksomheden betalte en bod til FAOD.

Jurist Susanne Møhncke-Dose har forhandlet sagen med Dansk Industri. Hun er tilfreds med, at arbejdsgiver har erkendt fejlen og betalt en bod.

– Det er vigtigt, at virksomheden overholder kravet om at orientere FAOD inden afsked. Ellers fratages vi som fagforening muligheden for at vurdere om en afskedigelse vil være i strid med ligebehandlingsloven, siger Susanne Møhncke-Dose.

Jurist Susanne Møhncke-Dose på FAODs kontor på Frederiksberg. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard/FAOD

Orienteringspligten beskytter den ansatte

Det er vigtigt, at FAOD og DI inddrages, inden medarbejderen får besked, så organisationerne får mulighed for at undersøge om en afsked vil være i strid med ligebehandlingsloven.  

– Relationen er ofte ødelagt, selv om opsigelsen trækkes tilbage som i denne sag. Det hænder, at FAOD og DI bliver enige om, at en afsked ikke skal gennemføres. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på at orientere organisationerne inden medarbejderen får noget at vide, siger Susanne Møhncke-Dose.

Mange kender ikke reglerne  

En virksomhed skal altid orientere FAOD og Dansk Industri, inden de vælger at afskedige en gravid mor eller en mor eller far, som er på orlov eller har planlagt orlov. Det er ikke nok at orientere tillidsrepræsentanten.

Pligten til at orientere, blev i 2015 udvidet til også at gælde fædre, men mange er ikke opmærksomme på reglen.

– Det er ikke nogen gyldig grund, at ledelsen er ny eller virksomheden ikke kender reglerne. Vi håber, at Dansk Industri og vores tillidsrepræsentanter hjælper med at gøre opmærksom på orienteringspligten, siger Susanne Møhncke-Dose

Det siger reglerne

  • En gravid eller en mor eller far, der er på barsel eller orlov eller har varslet det, kan kun afskediges efter forudgående henvendelse til FAOD og Dansk Industri. Det står i § 9, stk. 1 i arkitektoverenskomsten mellem FAOD og DIO II.
  • Ligebehandlingsloven beskytter mod afsked af gravide mødre og kommende fædre, der har meddelt deres arbejdsgiver, at deres partner er gravid. Ligebehandlingsloven beskytter også mødre og fædre på barsel og orlov. Det vil sige, at arbejdsgiver skal bevise, at en afsked ikke sker på grund af graviditeten. Det er svært for arbejdsgiver at bevise, hvis der er andre ansatte, der laver det samme som den gravide/den på orlov. Sørg for at give din arbejdsgiver besked på skrift.

 Læs også

Gravide skal have is i maven til jobsamtalen

10 forbudte spørgsmål til jobsamtalen