Råd og jura

Det betyder den nye ferielov for dig

Den nye ferielov træder i kraft 1. september. Planlæg allerede nu efterårsferie og juleferie. Arkivfoto.

Ny ferielov betyder, at ferie optjenes og holdes samtidig, hvilket især nye på arbejdsmarkedet får glæde af. Loven træder i kraft 1. september 2020 med en overgangsordning i 2019. Du skal allerede nu overveje, om du vil gemme noget ferie til næste år.

Af jurist Tine Trabolt

1.september 2020 træder den nye ferielov i kraft. I 2019 er der en overgangsperiode, hvor det nye feriesystem skal indfases. Du bliver som ansat arkitekt eller designer ikke dårligere stillet med den nye ferielov, og især nye på arbejdsmarkedet får glæde af loven. Reglerne er ens, uanset om du er privat eller offentlig ansat.

Her kan du læse, hvad der er nyt, hvad du skal være opmærksom på, og hvad der sker hvornår, frem til den nye ferielov er indfaset i september 2020. 

Det nye i ferieloven

 • Ferien optjenes og holdes på samme tid og kaldes derfor ”samtidighedsferie”. Nye på arbejdsmarkedet får mulighed for at holde ferie med løn meget tidligere. Ferie optjent i februar kan fx allerede holdes i marts samme år.
 • Ferieåret vil fremover gå fra september til september med mulighed for at placere ferie indtil 31. december året efter. Ferie kan altså holdes i løbet af 16 måneder mod 12 måneder i dag.
 • Mulighed for, at den ansatte efter aftale med arbejdergiver, holder ferie med løn på forskud inden den er optjent, kaldet ”forskudsferie”.

Det samme i ferieloven

 • Du har fortsat ret til 25 feriedage om året, og du optjener ligesom i dag 2,08 feriedage pr. måned.
 • Ferien skal fortsat varsles med 3 måneder ved hovedferie (sommerferie) og 1 måned ved restferie.
 • Ferietillægget bevares.
 • Den ansatte kan fortsat få udbetalt eller overført 5. ferieuge, hvis den ikke er holdt og få udbetalt eller overført ferie på grund af feriehindring fx sygdom og barsel.
 • Ferie der ikke er holdt når den ansatte er fratrådt, skal indbetaltes til FerieKonto.

Det skal du være opmærksom på nu

 • Hvis du allerede nu ved, at du i 2020 vil holde 4 ugers sommerferie, bør du overveje at gemme en uges ferie fra den nye ferie, du kan holde fra 1. maj i år. Du vil fra 1. maj 2020 og indtil 1. september 2020 kun have cirka 3 ugers ferie (16,64 dage).
 • Hvis du allerede nu ved, at du vil holde efterårsferie i 2020 og også holder 3 ugers sommerferie, bør du overveje at gemme en uges ferie fra den ferie, du kan holde fra 1. maj i år. Fra 1. september 2020 er den nye ferielov indfaset, og du begynder at optjene samtidighedsferie. Men da du optjener 2,08 feriedag pr. måned, som først er til rådighed ved en månedsudgang, vil du midt i oktober 2020 kun have optjent 3,7 feriedage med løn.
 • I bør drøfte muligheden for forskudsferie med ledelsen, som kan være aktuelt for efterårs- og juleferien i 2020. Brug tillidsrepræsentanten.
 • Arbejdsgiver skal indefryse den ferie du optjener fra 1. september 2019 til 1. september 2020. Du får pengene, når du forlader arbejdsmarkedet. Det er et led i en overgangsordning, som skal sikre, at arbejdsgiver ikke skal betale dobbelt ferie i 2019 og 2020. Du skal holde øje med, at din arbejdsgiver indberetter pengene til den nyoprettede feriefond senest 31. december 2020.  

 

Det sker der trin for trin  

Frem til 31. august 2019 – alt er som det plejer
Den ferie, du har optjent i 2018, kan du som hidtil holde fra 1. maj 2019 og indtil 30. april 2020.

Du optjener fra 1. januar til 31. august 2019 ferie, som du kan holde fra 1. maj til 1. september 2020 i alt 16,64 dage, altså lidt mere en 3 ugers ferie.

Fra 1. september 2019 til 1. september 2020 – ferien fryses inde hos arbejdsgiver eller fond
Fra 1. september 2019 indefryses de feriepenge, du optjener det følgende år frem til 1. september 2020. Beløbet svarer til 5 uges ferie med løn, og beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 procent af lønnen for perioden. Pengene udbetales, når den ansatte forlader arbejdsmarkedet.

Enten skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene til en nyoprettet feriefond, eller selv sætte pengene til side. Arbejdsgiver skal senest den 31. december 2020 indberette til fonden. Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse over for din arbejdsgiver, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt. Dette skal du gøre inden 31. december 2025.

Af hensyn til virksomhedens økonomi i overgangsåret med dobbeltferie, har arbejdsgiveren mulighed for at udskyde indbetalingen til fonden indtil den ansatte skal gå på pension. Du får altså i alle tilfælde pengene udbetalt fra fonden.

Den ansatte er altid sikret pengene og stillet på samme måde, uanset om pengene indbetales til fonden med det samme eller først når den ansatte forlader arbejdsmarkedet. Pengene forrentes på samme måde, og pengene vil blive dækket af fonden, hvis arbejdsgiver ikke indbetaler pengene og fx er gået konkurs.

Hvis en ansat forlader arbejdsmarkedet før overgang til folkepension fx efterløn, førtidspension eller forlader Danmark, kan man søge om at få pengene udbetalt af fonden.

Dør en ansat, udbetales pengene til de efterladte.

Den nye fond hedder ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler”.

Fra 1. maj 2020 til 1. september 2020 – nyuddannede kan få fondsferiedage
Fra 1. maj 2020 kan du holde de 16,64 feriedage, du har optjent fra 1. januar til 31. august 2019.

Hvis du har optjent mindre end 8,3 feriedage fra 1. januar til 31. august 2019 fx hvis du dimitterer i sommeren 2019, eller ikke har haft arbejde i hele perioden, har du muligheden for at få de såkaldte fondsferiedage fra fonden fra 1. maj 2020.

Fra 1. september 2020 – den nye ferielov er indfaset
Fra 1. september 2020 kan du holde din ferie sideløbende med, at du optjener den. Da du optjener 2,08 dage pr. måned, går der 2½ måned inden du har optjent en uges ferie.

Den nye ferielov åbner op for, at du kan aftale forskudsferie med din arbejdsgiver, hvis du fx gerne vil holde efterårs- eller juleferie.