Nyhed

Debat: Hvem planlægger din by?

FAOD inviterer til debat om byudvikling og byplanlægning på årets Folkemøde - hvem bestemmer, hvad der skal bygges, og hvordan vores byer skal udvikle sig?, spørger vi et stærkt panel. Politiken Byrum er moderator.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Når man ser på den aktuelle byudvikling i Danmark kan man få den tanke, at tidens trends og politiske skiftende vinde får lige lovligt frit spil. Hvem har ansvaret for at træde på bremsen og sørge for, at de nye projekter også har noget at byde på for de næste generationer?

Byplanarkitekt og næstformand i FAODs bestyrelse Jan Ove Petersen er ikke i tvivl om, at markedskræfterne har fået for frit spil. En del kommuner benytter ikke planlovens muligheder tilstrækkeligt for at inddrage borgerne og fremme udviklingen af blandede byer, der kan rumme et mangfoldigt liv, mener han.

Jan Ove Petersen.

– Som samfund har vi markedsgjort mange ting, og meget tyder på, at det ikke altid er lykken. Vi har bevæget os væk fra en overordnet planlægning og fokus på at imødekomme generelle behov, til fordel for troen på, at markedet kan løse det hele. Både i Folketinget og i kommunerne har den tro på, at mindre styring er af det gode, sneget sig ind gennem de sidste 20-30 år. Det har vist sine begrænsninger, siger Jan Ove Petersen.

Planloven er ellers en god ramme, mener Jan Ove Petersen, men man har overladt det til landets 98 kommuner at fortolke loven, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. En vis central styring, der kan tage hensyn til de større samfundsmæssige forhold, er stort set ikke-eksisterende længere.

Byfornyelsesloven fremhæver han, som et godt eksempel på et instrument til at fremme byudvikling og inddragelse af borgerne.

– Byfornyelsesloven har været et rigtig godt og aktivt instrument fra statens side til at styrke et område og skabt netværk, der kunne kanalisere ideerne rundt. Det har været en katalysator for udvikling og mange borgersamarbejder. Men den nu afgående boligminister har taget pengene væk fra byfornyelsespuljen, så der stort set ikke er noget tilbage, siger Jan Ove Petersen.

Skal vi igen have et samlet by- og boligministerium?

Flere mener, der er behov for at samle bolig- og byudviklingspolitikken under ét ministerium, som det tidligere var tilfældet i By- og Boligministeriet. Fra 1955 og helt frem til 2001 lå boligområdet samlet under et enkelt ministerium, under skriftende navne, men i dag hører bolig, byggeri, planlægning og fredning under fem-seks forskellige ministerier. Det gør det svært at skabe sammenhængende, helhedsorienterede løsninger.

Læs Politikens Byrum’s artikel: Her lå By- og Boligministeriet i 50 år: Nu vil røde partier igen samle byudviklingen i ét ministerium (kan læses af alle, også uden abonnement)

 

Deltag i debatten på Folkemødet

Vi tager debatten op på Folkemødet fredag den 14. juni kl. 13.30-14.30 i K7, Akademikernes Hus. I panelet sidder:

  • Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune
  • Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratorium
  • Jan Ove Petersen, projektleder i Esbjerg Kommune + medlem af bestyrelsen for FAOD
  • Lisa Marie de Linde, bestyrelsesmedlem Byggeselskab Mogens de Linde A/S

Moderator: Frederik Buhl Kristensen, journalist, Politiken Byrum

 

Læs også Ellen Højgaard Jensen, direktør for Dansk Byplanlaboratoriums debatindlæg: Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019.

“Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at markedet løser alle problemer på boligområdet – undtagen i de såkaldte ghettoer,” skriver hun bl.a.