Nyhed

Dansk Designnævn på vej

Arkivfoto: Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2019 på Nordatlantens Brygge. Foto: Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Torsdag blev et afgørende skridt taget frem mod etableringen af et dansk designnævn. Nævnet vil kunne løse konflikter om kopiering langt hurtigere, billigere og mere effektivt på arkitekt- og designområdet og kan blive en realitet allerede i år.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Der er behov for at løse konflikter om kopiering hurtigere, billigere og mere effektivt på arkitekt- og designområdet. Det er flere helt aktuelle sager om kopiering af danske designere tydelige beviser på.

Anne Blacks opsigtsvækkende sag mod Netto viste med al tydelighed, hvor svært det er for designere at håndhæve ophavsretten over deres eget arbejde. Omkostningerne ved at føre sager om kopiering, står slet ikke mål med erstatningsudmålingerne, og behovet for et fagligt ’tvistnævn’ er mere aktuelt end nogensinde.

Siden 2018 har FAOD, sammen med designer Sven Onø, en række advokater og flere andre medlemsorganisationer inden for designbranchen, arbejdet for at etablere et designnævn – et fagligt ‘tvivstnævn’, der kan behandle kopisager hurtigere, mere effektivt og ikke mindst billigere end en langtrukken retssag.

Torsdag kom man et afgørende skridt nærmere stiftelsen af et dansk designnævn, da parterne bag initiativet samledes og indgik aftale om at stifte designnævnet den 12. november 2020.

Stiftelsen finder sted i Dansk Industri, og gruppen forventer at nævnet vil være operationelt fra første kvartal 2021.

– Der er tale om en væsentlig nyskabelse herhjemme, da vi med et designnævn kan få en nævnsudtalelse, der relativt hurtigt kan tage stilling til om ens værk nyder en retlig beskyttelse og mere vigtigt, om det er blevet plagieret. Udtalelsen vil være baseret på både en faglig og en juridisk bedømmelse og kan efterfølgende indgå som grundlag for enten en forligsdrøftelse eller i en retssag, siger juridisk konsulent Ebbe Joensen fra FAOD.

Nævnet hviler på et demokratisk grundlag

En styrke ved designnævnet er, at medlemsorganisationerne, der står bag nævnet, alle hviler på et demokratisk grundlag, og bredt repræsenterer branchens udøvere, mener Hans Christian Asmussen, designer og bestyrelsesmedlem i FAOD:

– Hvad enten det er en virksomhed eller en enkelt designer, så er man sikret indflydelse igennem de organisationer, der står bag oprettelsen af designnævnet. Vi forventer at nævnet kan være med til at sikre såvel designeren såvel som virksomheden, der sælger et designprodukt, mod at andre uberettiget udnytter produktet. Det vil være med til at sikre, at Danmark fortsat kan være en design nation, siger Hans Christian Asmussen.

I Sverige har man allerede sådan et ’tvistnævn’, og også noget, der minder om, i Norge og Finland. I de lande har det været en stor succes og har betydet færre retssager om krænkelser af ophavsret.

Det danske designnævn er netop udviklet efter svensk model fra det private Opinionsnämnd, der er etableret af den svenske organisation Svensk Form.

Det er planen, at Designnævnet vil blive stiftet den 12.11.2020 og allerede kan komme i gang fra første kvartal 2021.


OM NÆVNET, ARBEJDSGRUPPEN OG PARTERNE BAG

 

Medlemsorganisationerne bag designnævnet er:

  • Design denmark (Dd)
  • Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKoD)
  • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
  • Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA, udvalg under Akademikerne)
  • Dansk Industri (DI)
  • Dansk Erhverv (DE)

Advokaterne i arbejdsgruppen:

  • Johan Løje, Løje-IP
  • Claus Barrett Christiansen, Bech-Bruun
  • Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel

Øvrige:

  • Designer Sven Onø, som er den oprindelige initiativtager til nævnet.


Om Designnævnet

Designnævnet vil bestå af en dommer, en sekretær og en række faglige og juridiske eksperter, der er udpeget af de ovenstående organisationer.

Nævnet kan endvidere suppleres af yderligere fagekspertise, hvis der bliver behov for det og kan dække alle forekommende sagstyper.

Designnævnet bliver finansieret af brancheorganisationerne bag nævnet. Det vil koste et beløb at indbringe en sag for nævnet, som skal dække udgifterne til sagsbehandlingen, herunder, at begge parter i en sag får mulighed for at blive hørt, inden at nævnet tager stilling.