Fagfeen

Coronabølge nummer to skyller ind over os

Stine Munch-Nielsen, coach.

Sådan holder du og dine kolleger jer oven vande!

Anden bølge af Corona har igen sendt mange arkitekter og designere tilbage i privaten. Flere føler sig igen isoleret fra deres kolleger både fagligt og socialt – og uvished om fremtiden er igen noget, som de fleste på arbejdsmarkedet må forholde sig til. Samtidighed har ordet `Corona-træthed´ sneget sig ind i det danske ordforråd – en træthed, der smitter af på både motivation, arbejds- og livsglæde.

Corona udfordrer vores basale trivsel, når det gælder social kontakt, fællesskab, identitet, mål og mening. Derfor får du her nogle tips til, hvordan du og dine kolleger kan holde jer oven vande, mens Coronabølge nummer to skyller ind over landets arbejdspladser.

Hold fast i arbejdsfællesskabet online
Du ved det allerede. Den daglige kontakt med dine kolleger via mails, telefon og Skype, er essentiel for at opretholde det faglige fællesskab. Det nytter heller ikke længere aflyse eller udskyde evt. workshops og møder på arbejdspladsen. Hold derfor fast i de fælles aktiviteter og afhold dem online i stedet. Øv jer i –  og bliv hele tiden bedre til at dyrke fællesskabet online. Det gælder også den nye Zoom fredagscafé. Onlineaktiviteter er fællesskabets livline. Evaluér derfor løbende på, hvilke online aktiviteter, der fungerer og hvilke der ikke gør. Gør evt. også online-evaluering til et fast punkt på det ugentligt kontormøde.

Lad ikke uvished bremse dig i at sætte mål og finde motivation
Mål er vigtige for, at vi kan finde mening og motivation. Men corona  og uvished, betyder, at flere sætter deres mål på standby. Det gælder fx efteruddannelse, langsigtede mål om karriereudvikling, deltagelse i kurser, planlægning af ferier, fødselsdage, museumsbesøg og alt det, som er drivkraft for vores livs- og arbejdsglæde. Når vi ikke har et mål i sigte, daler både mening og motivation.

Fokusér på, hvordan du kan opsætte kortsigtede mål, som giver dig en form for mening og retning under de givne omstændigheder. Det kan fx være et mål om at blive kontorets nye stjerne til at lede onlinemøder, mål om at indhente litteratur om et emne, som du vil vide mere om. På arbejdspladsen, kan I også tage initiativer, som fyrer op under det faglige fællesskab. Opret fx en ”diskussionsgruppe” online, hvor I deler viden om et specifikt emne. Tænd også din motivation ved at få input udefra og kom væk fra skærmen. Brug fx frokostpausen til at gå på opdagelse i dit lokalomåde eller i naturen.

Pas ekstra godt på dine kolleger, når du vælger kommunikationsform
Udover møder og aktiviteter online, kommunikerer mange, mere på skrift med deres kolleger. Mails kan hurtigt misforstås, fordi man ikke har et toneleje og kropssprog at fortolke ud fra. Vær derfor særlig opmærksom på, hvordan du formulerer en mail, når du fx giver udtryk for din holdning eller giver feedback til en kollega. Husk også at besvare din kollegas mail. En ubesvaret mail, kan opleves som at møde en kollega på gangen, der ikke siger godmorgen. For at undgå misforståelser, bør du altid overveje, om du skal ringe, skrive eller skype med en kollega.

Isolation og uvished gør alle mere sårbare. Husk derfor at passe ekstra godt på dig selv og på dine kolleger.


Læs også om reglerne for din arbejdssituation: Få svar på corona-spørgsmål