Nyhed

Corona: Over 13.500 selvstændige har søgt om hjælp

Arkivfoto: Ulrik Jantzen.

Fredag den 3. april blev der åbent for ansøgninger til kompensationsordningen for selvstændige og freelancere, der forventer at miste mere end 30% af deres indtjening eller omsætning som følge af coronavirus. Mere end 13.500 har søgt om hjælp i de første to dage.

Af Kamilla Bøgesø Kjærgaard

Blot to dage efter kompensationsordningen for selvstændige og freelancere åbnede den 3. april har hele 13.618 sendt en ansøgning afsted til Erhvervsstyrelsen.

13.485 selvstændige og 133 freelancere har ansøgt, og det forventes at langt flere ansøgninger vil tikke ind, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Med ordningen kan selvstændige, og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på minimum 30 pct. som følge af corona-virus, ansøge om at få kompensation.

Staten dækker 75 pct. af den tabte omsætning, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig.

– Der er rigtig mange selvstændige og ejere af små virksomheder, som har kæmpet for at gøre en drøm til virkelighed, og som nu har ondt i maven over, at livsværket vakler på grund af corona-udbruddet. Derfor er jeg også glad for at se, at så mange allerede har fået sendt deres ansøgning afsted. Det er jo en af de lidt usædvanlige situationer, hvor regeringen håber på, at vi får brugt nogle penge, for det vil samtidig betyde, at vi hjælper med at holde hånden under flere danske arbejdspladser. Og det er målet med det hele, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Kompensationsordningen for selvstændige er et led i Regeringen og Folketingets partiers aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020.

Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder. Der er sat 10 mia. kr. af til udbetalinger.

Find ansøgningsblanketterne for kompensation på virksomhedsguiden.

Nogle selvstændige og freelancere risikerer at falde uden for hjælpepakkerne

Ordningen gælder for selvstændige og freelancere, der oplever tab i omsætningen på min. 30%, som følge af coronavirus. For at være omfattet skal du inden 9. marts 2020 have haft en indkomst på min. 10.000 kr i gennemsnit pr. måned enten som omsætning i virksomhed eller som B-indkomst. Det er ikke muligt at lægge flere typer af indtægter sammen.

Det kan betyde at nogen selvstændige med sammensatte indtægter falder uden for hjælpepakkerne. FAOD er derfor i dialog med lovgiverne om problemets mulige omfang og igangsætter efter påske en undersøgelse blandt medlemmerne, der skal afdække om vores selvstændige medlemmer er tilstrækkeligt dækket ind af hjælpepakkerne.

Læs: FAOD til kulturministeren: kreative risikerer at falde uden for hjælpepakkerne.


Hvem kan søge kompensation som selvstændig eller freelancer

Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

 • Ordningen gælder personer med selvstændig virksomhed og ejere af virksomheder med max.10 fuldtidsansatte.
 • Din virksomhed skal have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i kalenderåret 2019.
 • Din virksomhed skal være oprettet senest 9. marts.
 • Ordningen gælder personer med B-indkomst på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit i kalenderåret 2019.
 • Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.
 • Selvstændige, der forventer et omsætningstab eller tab i B-indkomst på mindst 30 pct., som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
 • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på virksomhedsguiden.Hjælp til faste udgifter

Din virksomhed kan få midlertidig kompensation for faste udgifter
Ordningen er for virksomheder, der:

 • Forventer et fald i omsætningen på mindst 40%
 • Har faste udgifter for mindst 25.000 kr.

Ordningen er 8. april åbnet for ansøgninger.
Find flere informationer og link til ansøgningsblanketterne på på virksomhedsguiden.Andre tiltag, der kan hjælpe din virksomhed

Ud over de kompensationsordningerne er der også etableret andre tiltag, der kan hjælpe din virksomhed.

 • Udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat
 • Udvidet ret til refusion af sygedagpenge
 • Statsgaranterede lån

Læs mere på virksomhedsguiden.