Nyhed

CORONA: FRIVILLIG AFTALE OM NEDSAT ARBEJDSTID

Foto: Ulrik Jantzen.

For de virksomheder og ansatte, der som følge af coronavirus er blevet enige at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid, har FAOD, JA, KF og DI udarbejdet en fælles skabelon, som parterne på den enkelte virksomhed kan tage udgangspunkt i.

Opdateret 16. april 2020 kl. 9.00

Forbundet Arkitekter og Designere, Jordbrugsakademikerne, Konstruktørforeningen og Dansk Industri har udarbejdet en fælles skabelon, som parterne kan tage udgangspunkt i, hvis man i virksomheden er blevet enige om at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid.

Download skabelonen i word-format nederst på siden.

Organisationerne har i fælleskab udarbejdet en skabelon til frivillig aftale om nedsat arbejdstid, som parterne kan tage udgangspunkt i på den enkelte virksomhed. Aftalen bør kun anvendes ved driftsmæssige årsager af forventeligt kortere varighed. Begrundelsen herfor bør drøftes og forklares de ansatte. Den forventede varighed skal på forhånd meldes ud og indsættes i punkt 4.

Organisationerne anbefaler parterne at undlade at indgå frivillige aftaler om nedsat arbejdstid med visse medarbejdergrupper:

  • Langtidssygemeldte samt ansatte på orlov. Ved raskmelding eller tilbagevenden fra orlov kan den ansatte vælge at indgå en frivillig aftale om nedsat tid.
  • Ansatte i fleksjob, ansatte i opsagte stillinger, midlertidigt ansatte, samt ansatte, der er eller vil blive omfattet af efterlønsreglerne, mens aftalen løber.

Da disse frivillige aftaler som udgangspunkt vil blive indgået på baggrund af en situation, hvor virksomheden har en markant nedgang i aktivitet, vil det sjældent være nærliggende at foretage nyansættelser i den periode, hvor aftalerne er gældende, medmindre der er tale om nye/andre funktioner eller kompetencer, som virksomheden ikke i forvejen råder over, og virksomhedens behov ikke kan dækkes ved at efteruddanne/omskole nuværende ansatte.

Sker der undtagelsesvis nyansættelse i aftaleperioden, skal tillidsrepræsentanten forinden orienteres om situationen og have lejlighed til at udtale sig. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, bør de ansatte orienteres.

Organisationerne anbefaler, at virksomhederne orienterer de ansatte løbende om virksomhedens situation, og tillidsrepræsentanterne/de valgte kontaktpersoner skal inddrages løbende i denne proces. Orienterings- og mødefrekvensen vil variere efter den enkelte virksomheds behov og situation, men organisationerne opfordrer til, at dette sker minimum hver anden uge.

Download skabelon for frivillig aftale om nedsat tid og løn


FAOD anbefaler 1 måned og kun  20 procent

FAOD anbefaler, at aftalen gøres midlertidig 1 måned ad gangen, da vi ikke kender corona-situationens udvikling, og hvilke tiltag der kommer fra regeringen.

FAOD anbefaler, at man som tommelfingerregel ikke går mere ned i tid end 20 procent ved en frivillig aftale. Dette svarer til 1 arbejdsdag om ugen og sætter en rimelig grænse for, hvad man kan leve for. Man kan ikke få supplerende dagpenge uden karantæne, når arbejdstidsnedgangen er frivillig.

Kontakt FAOD for rådgivning.