Nyhed

Byggesagsarkitekter hapses ved byporten

Rudersdal Rårhus - det tilligere Søllerød Rådhus tegnet af arkitekt Arne Jacobsen hører blandt kulturperlerne i kommunen. Foto: © Rudersdal Kommune

Der er en kæmpe efterspørgsel i kommunerne efter arkitekter med indsigt i byggesagserfaring og vedligeholdelse. Men der er kun få ansøgere.

Af Anita Corpas

I Rudersdal Kommune oplever ejendomschef Mette Carstad stor mangel på arkitekter med de rigtige kompetencer.

– Det er en mangelvare at kunne få arkitekter, der interesserer sig for vedligehold, og jeg ville have én, der målrettet interesserer sig for det, siger Mette Carstad.

Aktuelt har Rudersdal Kommune fået 27 ansøgninger til en stilling som projektleder. Heraf var kun de fem fra arkitekter, og kun en enkelt interesserede sig specifikt for opgaven med at vedligeholde bygninger.

Kommunen måtte udvide ansøgningsfristen i 10 dage for at få den rette ansøger til arbejdet med bygningsbevaring. 

– Det er især arkitekter, der rigtigt kan se de blivende værdier i det eksisterende.

– De kan se, hvad det har af betydning for en bygnings udtryk, hvordan den kan vedligeholdes og bevares bedst muligt, siger Mette Carstad.

Nok konkurrencer men ikke vedligehold

Paradoksalt gør man i mange tilfælde meget ud af arkitektkonkurrencer til nye bygninger i kommunerne, men derimod langt mindre ud af at vedligeholde dem.

– Det er smukke bygninger fra historien, som vil lader teknikere løber med. Mange gange ved de ikke, hvad det er og erstatter måske bevaringsværdige udtryk med nye stilarter, fordi det er billigst på den korte bane.

– Vi har mange smukke bygning af gode arkitekter og arbejdet med bevaring giver én indflydelse på at være med i diskussionen om, hvordan vores byer skal se ud, pointerer Mette Carstad.

Et år i bevaring

Alle arkitekter burde beskæftige sig med bygningsvedligehold i det offentlige i mindst et år, mener Mette Carstad.

Hun forklarer, at det giver god indsigt at være med til, hvordan man vedligeholder alt det, der bygges, men alligevel har Rudersdal Kommune aldrig fået forespørgsel på praktikpladser fra arkitektskolerne, men derimod jævnligt fra fx bygningskonstruktører, siger hun.

Få ansøgere

Også på Frederiksberg er der langt mellem ansøgere fra arkitekter med de rette kompetencer til stillingerne.

Gennem de seneste 10 år har Frederiksberg Kommune fx oplevet en heftig stigning i altan-ansøgninger, fordi borgere i byen vil have uderum.

Det stiller krav til både opfylde kommunes ønske om at bevare bygninger og alligevel at koble ældre ejendomme med nutidens moderne krav.

Og det er arkitekters evner for æstetiske forståelse og erfaring for at se på helheder i byrum, der er særligt behov for her, mener Pernille Morgen, leder af Byggeri og Arkitektur i Frederiksberg Kommune.

– Arkitekter er trænet i at tænke i helhed, miljø og kulturværdi. Den kompetence ligger bedst hos en arkitektfaglighed, siger hun.

Helt aktuelt har hun netop haft 5 jobopslag til stillinger som byggesagsbehandlere til Frederiksberg Kommune. 

Ingen arkitekter

Imidlertid oplever kommunen, at arkitekter med byggesagserfaring bliver hapset ved byporten. Ud af de fem ledige stillinger er der kun blevet besat to arkitektstillinger med byggesagserfaring.

– Jeg oplever, at flere ansøgere allerede har fået job inden, jeg når at ringe tilbage, siger Pernille Morgen.

Ombyg er trendy

Udover opgaven med at udpege kulturmiljøer nu er lagt ud til kommunerne, er det en tendens til i højere grad at transformere bygninger frem for at bygge nyt.

– Det betyder, at der er stor fokus på at bevare og bruge, hvad vi har frem for at bygge nyt, fordi det er mere bæredygtig, siger Pernille Morgen og pointerer; at det bør være arkitekter, der er med til at kvalificere de valg i arbejdet med at værne og opretholde kulturmiljøer.


Bliv Byplanarkitekt

10-ugers kursus til dig, der ønsker at søge job i en kommune eller et rådgivningsfirma.

Er du ledig og kunne du tænke dig at arbejde som byplanarkitekt i en kommune eller et rådgivningsfirma, som arbejder med fysisk planlægning, så er Byplanlægger måske et kursus for dig. LÆSE MERE