Medlemsportræt

ARKITEKTURFORMILDING I BØRNEHØJDE

Portrætinterview med arkitekturformidler Malene Abildgaard, cand.arch., fra Dansk Arkitektur Center, DAC.

Ved at undervise i arkitektur, kan vi ikke alene puste nyt liv i traditionelle skolefag som fx matematik og naturfag. Vi kan også hjælpe børn med at forholde sig konkret til abstrakte emner som fx mobning og demokrati.” Mød arkitekturformidleren og legebarnet Malene Abildgaard fra DAC, som er aktuel med bogen Byg, tegn og lær, der udkommer 5. november.


Af: Stine Munch-Nielsen

Børn uden filter
Vi sidder i Arkitekturlaboratoriet, DAC & LEARNING, på 1. sal i det gamle pakhus, som ligger ud til Københavns Inderhavn. På hylderne står fantasifulde modeller af broer, pladsbesparende cykelstativer, huse bygget i trækroner og byplanmodeller med underjordiske veje og P-kældre. Arkitekterne bag, er skoleklasser og børn, som `går til Arkitektur´ i deres fritid. ”Gå til arkitektur er et fritidstilbud, som jeg udviklede i mit tidligere job ved Utzon Center i Aalborg, og som jeg har videreudviklet her i DAC,” fortæller Malene, som elsker de udfordringer og muligheder, der ligger i at formidle arkitektur i børnehøjde.

“Hvis noget er uklart, kedeligt eller ikke giver mening, er jeg aldrig i tvivl. Børn har ikke samme filter som voksne. De gaber, bliver urolige eller går deres vej, hvis de keder sig.” Den direkte og ufiltrerede feedback betyder, at Malene aldrig er i tvivl om, hvorvidt et undervisningsforløb virker eller ej.

”Min opgave er at udvikle undervisningsforløb, der trækker essensen ud og som gør arkitekturen levende og nærværende.” Cyklen og planchen, der hænger på væggen, er et eksempel på, hvordan Malene formilder bæredygtig byplanlægning i børnehøjde. Planchen fortæller om cyklens historie og indflydelse på byudviklingen, og er inspireret af den igangværende udstilling  `Behind the Green Door´ i DAC. ”Alle danske børn kan forholde sig til en cykel. Ved at bruge cyklen som symbol, kan jeg gøre bæredygtighed mere nærværende og håndgribeligt for børnene.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromodeller: Kun fantasien sætter grænser, når børn på DAC giver deres bud på design af den nye bro over Inderhavnen, som skal forbinde Nyhavn med Nordatlantens Brygge.

 

Når job og fritid smelter sammen
”En god søndag starter gerne med en tur på et lokalt loppemarked. Her falder jeg tit over materialer og finder inspiration til workshops.” Selv om det for nogle kan skurre i ørerne, at job og fritid smelter sammen, er Malene tydeligvis af en anden opfattelse. ”Jeg kan se nye muligheder og finde inspiration overalt og på alle tidspunkter af døgnet.”

Når Malene ser tilbage på sit tidligere job, bliver hun bekræftet i, at hun nok aldrig har været skabt til et job som traditionel tegnestuearkitekt. ”Dengang var jeg ofte drænet for energi, når arbejdsdagen var omme. I dag bliver jeg ladet op og oplever at bruge mig selv 100 procent, både personligt og fagligt.

Jeg kan li at kombinere arkitektfaget med børn, leg, pædagogik og fantasi; og jeg kan li at gøre arkitekturen nærværende,” fortæller Malene og indskyder en personlig kommentar, som de finkulturelle kan tygge lidt på: ”Jeg synes det er synd, at arkitektur stadig ofte er forbeholdt smagsdommere, finkultur og arkitekter. Hvis vi virkelig vil synliggøre arkitekturens betydning for menneskers liv og trivsel, må vi tale om arkitektur i et sprog, som alle forstår – også børnene.”

Intuitiv karriereplanlægning
Tilbage på sporet og Malenes karrierevej. ”Min karriere beror mere på intuition end egentlig planlægning. I mit tidligere job som tegnestuearkitekt, kunne der i løbet af en arbejdsdag pludselig poppe billeder frem i mit hoved, hvor jeg så mig selv i helt andre jobtyper og funktioner. Det var typisk i jobs, hvor jeg var tættere på mennesker og formidling. Og efterhånden blev jeg klar over, at jeg skulle bevæge mig i en anden retning.”

Fra tegnestuearkitekt til arkitekturformidler
Springet fra tegnestuearkitekt til arkitekturformidler, tog Malene efter et på besøg i Utzon Center i Aalborg. ”Efter at have været på en rundvisning, slog det mig, at man skulle være arkitekt eller kunsthistoriker for at få noget ud af det, som blev formidlet. Bagefter tog jeg kontakt til Uzon Center med forslag til en rundvisning, som henvendte sig til den brede befolkning. Og det førte til job. Sidenhen blev Malene tilbudt sin nuværende stilling i DAC, som projektleder og arkitekturformidler.

 – I starten bemærkede jeg mine kollegers forbavsede ansigtsudtryk, når de så mit skrivebord.” Citat Malene Abildgaard.

Tværfaglighed, synergi og lettere kaos
Malenes nærmeste kollega hedder Pia Rost Rasmussen, og er uddannet cand. mag i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet . ”Ved at arbejde med andre faggrupper, er jeg blevet mindet om min egen faglighed og arbejdsproces som arkitekt. I starten bemærkede jeg ofte mine kollegers forbavsede ansigtsudtryk, når de så mit skrivebord,” smiler Malene. ”Hvad der for mig var en helt naturlig arbejdsproces, opfattede mine kolleger nok som lettere kaotisk. Nu har de efterhånden vænnet sig til `arkitektens arbejdsproces´ – måske fordi mit skrivebord altid er rydeligt, når jeg er kommet over på den anden side. Men trods forskelle i arbejdsmetode og tilgange vil Malene ikke undvære synergien ved at arbejde tværfagligt. ”Pia tryller med sine ord og jeg med den rumlige og visuelle formidling. Det, vi når frem til i fællesskab, ville to arkitekter eller to KU´ere /ikke nødvendigvis kunne have skabt.”

På vej
Det er tid til at slutte vores snak. Huset summer af liv og nysgerrige besøgende – og sådan er det alle ugens dage.  Arbejder du tit i weekenden? ”Ja, jeg arbejder tit på skæve tidspunkter, hvilket passer godt til mit temperament.” Malene er vist typen, som altid er i bevægelse og på vej til at realisere nye drømme. Hvad er din næste drøm? ”Pt. læser jeg en master i Børne- og Ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser vedsiden af jobbet. Jeg har netop sammen med min kollega, Julie Dufour, realiseret en drøm om at udgive en bog om arkitektur for børn,” fortæller Malene med berettiget stolthed i stemmen. Bogen `Byg, tegn og lær´ udkommer 5. november. Men drømmene stopper ikke der. “Jeg har en drøm om en dag at skrive en Ph.D. med fokus på, hvordan man kan arbejde med arkitektur som læringsredskab. Men lige nu er jeg faktisk rigtig glad for at være, hvor jeg er.”

 

Malene og hende kollega på DAC Julie Dufour er forfattere til Bogen: Byg,tegn og lær. Læs mere på www.maleneabildgaard.dk

smn

 


Om Malene Abildgaard

 

 • 2012- nu
  Projektleder og arkitekturformidler i Dansk Arkitektur Centers undervisningstjeneste, DAC& LEARNING  (bl.a. ansvarlig for Gå til arkitektur og Arkitekturlaboratoriet)
 • 2009-2012
  Projektleder for udstillinger og undervisning i Utzon Center, Aalborg. Her startede Malene Utzon Centrets  undervisningstjeneste op.
 • 2008
  Uddannet fra Arkitektskolen Aarhus – Instituttet IV, Arkitektonisk Design
 • 2006-2007
  Tegnestueansat/arkitekt hos Seier + Sølvsten Arkitekter /orlov fra arkitektstudiet

 

Dansk Arkitektur Center
Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.  DAC sætter fokus på, hvordan arkitektur skaber kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund med fokus på bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv. I 2017 åbner det nye Dansk Arkitektur Center på havnefronten i København ved siden af Den Sorte Diamant. Læse mere om projektet her: www.bryghusprojektet.dk/