Nyhed

Demokratisk arkitektur bringer håb ind i håbløsheden

Eske Bruun står bag flere projekter i demokratisk arkitektur i Aarhus

Rundt omkring i aarhusområdet er en række projekter ved at skyde op. En tunnel i Tilst er ved at blive forvandlet til et udstillingsrum, der skal skjule den rå og graffitiovermalede betonoverflade, og ved Rundhøj Torv er to containere ved at blive omdannet til medborgerhus. Flere små projekter er undervejs, og fælles for dem er, at de skal hjælpe med at forbedre deres lokalområder og samtidig inddrage borgerne og gøre dem til aktive demokratiske aktører

Det er arkitekt Eske Bruun, der leder tegnestuen Punkt og Felt og står bag projekterne, og han drives af en holdning om, at vi som borgere har et medansvar for vores demokrati. Demokratiet er ikke noget, der kun sker, når vi går til valg hvert fjerde år – det er en proces, der er i gang hele tiden og som kræver, at vi engagerer os i den, mener Eske Bruun.

 

”Det aktive demokrati handler om, at man engagerer sig som borger og når en anden proces i forhold til at gøre noget ved tingene lokalt, for ellers bliver de ikke gjort. Man har en pligt til at engagere sig i det demokratiske fællesskab,” fortæller han.

Du kan se mere om Eske Bruuns projekter i videoen herunder.

Arkitekter har unikke færdigheder for lokale problemer

Eske Bruun blev optaget af demokratisk arkitektur allerede under sin uddannelse på Arkitektskolen Aarhus. Her fik han smag for at kombinere sine personlige interesser med de faglige og har brugt det som drivkraft i sit arbejde som arkitekt. Han mener, at arkitekter har nogle unikke færdigheder, der sætter dem i stand til at løse lokale problemer som f.eks. Rundhøj Torv, der har været præget af kriminalitet og håbløshed.

”Som arkitekt kan jeg lave noget fysisk, og jeg kan vise en idé om fremtiden, der visualiserer, hvad det hele kan blive til. Så kan jeg også agere facilitator for ideer, som borgere kommer med og gribe initiativet og det lokale engagement og transformere det til noget design, hvor borgerne kan være med,” forklarer Eske Bruun.

Konkret har det betydet, at Eske Bruun har måttet lave noget pionerarbejde, for mange mennesker ved ikke, hvad demokratisk arkitektur går ud på. Men til gengæld mødes Eske Bruun af stor positivitet, når han først får forklaret, hvad ideen med det hele er, og tanken om at gøre demokratiet til en hverdagsbegivenhed er der mange, som kan nikke genkendende til.

”Det er sådan set alle fag og alle mennesker, der bør spørge sig selv, hvad de kan gøre i forhold til at blive aktive i vores demokrati. Men jeg mener også, at man i arkitektuddannelsen skal have et større fokus på vores rolle i demokratiet, og hvad vi som arkitekter kan tilbyde med projektstyring og som tovholdere, når det kommer til at skulle visualisere ting. Det er ret stærkt, finder man ud af, når man kommer ud som arkitekt. Det er noget, alle folk kan bruge,” siger han

Rundhøj Torv blev i 2015 kåret som Aarhus’ grimmeste af Stiftens læsere

Tovholder for mange interessenter

Ved Rundhøj Torv har udfordringen været, at området er en blanding af private og offentlige ejendomme. Det har forhindret kommunen i at kunne gøre noget ved problemerne selv, og derfor er Rådmand for Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, Kristian Würtz, glad for, at der nu er opstået et initiativ, der samler de forskellige parter.

Kristian Würtz er rådmand for Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune

”Man kan jo tage udgangspunkt i, hvor rædderligt der er her i dag, og så er potentialet jo rigtig stort. På Rundhøj Torv kan vi ikke bare beslutte, at det skal blive bedre. Der skal vi finde en måde, hvor vi kan komme til at få alle de her aktører til at arbejde sammen om at gøre vilkårene bedre, end de er i dag. Så det er det, vi prøver at finde ud af, og der er der gjort et rigtig fint stykke forarbejde af nogen af de lokale interessenter herude. Jeg håber, det kan lykkes nu, for der har været snakket om det her i mange år, og nu håber jeg, at vi kan komme i gang med nogle mere konkrete skridt, der kan få det til at lykkes,” forklarer Kristian Würtz.

For Eske Bruun består en del af arbejdet som demokratisk arkitekt i at agere tovholder i projektet og få engageret de forskellige lokale kræfter. Det kan være en skole, lokale foreninger, erhvervsliv, kommunen med flere. Han arbejder på at få skabt et rum, hvor man kan mødes og lægge en plan for, hvad der skal gøres. Konkret har arbejdet med medborgerhuset ved Rundhøj Torv været at skabe et sted, hvor områdets beboere kan mødes og et rum, der kan bruges til en lang række ting. Det skal bringe håb ind i den håbløshed, som området er ramt af.

”Håbet er, at projektet her kommer til at hjælpe på den håbløshed, der eksisterer, når der ikke bliver gjort noget ved tingene. Det gælder både det afgangsprojekt, jeg lavede i Detroit, hvor der var en mere ekstrem håbløshed, men det er opstået af det samme, nemlig når man år efter år oplever, at der ikke sker noget i ens nabolag,” fortæller Eske Bruun.


Hjælp til lokale udfordringer

Omdrejningspunkt Rundhøj giver nabolaget i Rundhøj et mødested til at starte initiativer. Herfra kan borgere, erhvervsliv og kommune I fællesskab udvikle demokratiske potentialer og sammen adressere lokale udfordringer med 1:1 projekter i området. De lokale udfordringer er blandt andet et nedslidt halvtomt butikscenter, bandekriminalitet og mangel på offentlige kulturelle og rekreative muligheder i området. Tegnestuen Punkt og Felt rykker ud i konteksten på udvalgte dage i weekenden, hvor borgere frit kan komme og få arkitektfaglig hjælp til initiativerne.